Temel İngilizce

Present Perfect Tense

 

Present Perfect Tense

 

 Türkçede Present Perfect Tensin tam olarak karşılığı yoktur. Geçmişte başlayıp şimdiki zamanla ilişkisini anlatmak için kullanılır. Eylemin devam etmesi zorunlu değildir ancak bir şekilde şimdiki zamanı etkilemektedir. Mesela I have caught cold (nezle olmuşum) dediğimizde  geçmişte nezle olmuşum ve etkisi hala devam ediyor, yani henüz nezlem geçmedi.

YAPISI:

Present-Perfect-Table-1

Present-Perfect-Tense-There

KULLANILIŞI

1. Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri anlatır. Anlam olarak "şimdiye kadar" anlamına gelen zaman zarfları kullanılır. Bunlar: so far, until now, up to now gibi..

Bununla birlikte "since" ve "for" gibi belirli bir zamandan başlayıp devam eden eylemleri gösteren zaman sözcükleride kullanılır.

- I have lived in Ankara since 1980 (1980 den beri Ankarada yaşıyorum)

- He has studied French for 3 years ( 3 yıldr Fransızca çalışıyor)

- Everything has been good so far ( şimdiye kadar her şey iyiydi)

- She hasn't seen her mother until now (Annesini şimdiye kadar görmedi)

 

2. Geçmişte tekrarlanan ve gelecekte de tekrarlanabilecek durumlar için kullanılır

- I have gone there several times (Oraya bir çok kez gitmişimdir)

 

3. Geçmişte belirtilmeyen bir zamanda yer alan durumlar için kullanılır. Zaman belirsiz olduğu için belirli zaman zarfları kullanılır, bunlar

Lately (son zamanlarda)

Recently (Son zamanlarda)

Ever (Asla, hiç..)

Never (hiçbir zaman)

Already (zaten) 

Yet ( henüz)

- I have already finished that book ( o kitabı zaten bitirmiştim)

- I haven't finished yet that book (o kitabı henüz bitirmedim)

- Have you seen him recently ( onu son zamanlarda gördün mü? )

- I have never played tennis (hiç tenis oynamadım)

- Have you ever played tennis ( hiç tenis oynadın mı ?)

 

4. Yeni bitmiş durumları anlatmak için kullanılır. Bu durumda" just" zaman zarfı sıklıkla kullanılır.

- She has just came (şimdi, henüz geldi)

- Have you finished that work ? yes I have just finished. ( o işi bitirdin mi ? Evet şimdi bitirdim)

 

5. Anlatılan eylemin bittiğini ama zamanın bitmediği durumlarda kullanılır. Bu zamanlar:

This Morning / afternoon / evening / week / month / year..

Today

Tonight..gibi

- I have studied very hard this morning ( bu sabah çok çalıştım)

Bu cümlede henüz öğle vakti olmamıştır. Yapılan çalışma işi bitmiş ama öğleden önceki zaman devam etmektedir. Present perfect yerine Past  Tense kullanılsaydı işte o zaman konuşan kişi öğleden sonra söylemiş olacaktı. Ancak bunu söyleyen kişi hala öğleden önceki zamandadır.

- I have slept the whole day tonday ( bütün gün  uyudum)  

Uyuma işlemi bitmiş ama gün devam ediyor

 

Present Perfect Tense İle Kullanılan Edatlar

SINCE: Geçmişte verilen bir başlangıç noktasından bu ana kadar devam eden durumlar için kullanılır.

           Geçen sürenin ne kadar olduğu belirtilmez. Yani kaç gün, kaç ay, kaç yıl olduğu belli değildir.

- I haven't seen my friend since last month (Arkadaşımı geçen aydan beri görmedim)  Burada geçen ay derken kaç gün geçtiği belli değil.

- I have been here since 9 o'clock (saat 9 dan beri burdayım)  9'dan sonra ne kadar zaman geçtiği belli değil.

- They have lived here since 1981 ( 1981 den beri burada yaşıyorlar)

- He hasn't  worked since he left the job (işi bıraktığından beri çalışmıyor)

- We haven't eaten anything since yesterday evening (dün akşamdan beri hiçbir şey yemedik)

 

FOR : Geçmişte verilen bir eylemein ne kafar süre devam ettiğini gösterir. Burada geçen süre bellidir.

- I haven't seen my friend for 3 days ( Arkadaşımı 3 gündür görmedim)

- I have been here for 3 hours (3 saatir buradayım)

- They have lived here for 5 years (5 yıldır burada yaşıyorlar)

 

Yorumlar
Sen de Yaz