Temel İngilizce

Present Perfect Continuous Tense

Yapıyorum ya da yapmaktayım biçiminde ifade edebileceğimiz bir tense olup süregelen şimdi-öncesi zaman olarak kullanılır

Kullanılışı:

Geçmişte başlayan eylem içinde bulunduğumuz anda hala devam ediyorsa kullanılır. Bunlar genellikle aşağıdaki fillerle kullanılır.

live (yaşamak)

Learn (öğrenmek)

lie (uzanmak)

rest (dinlenmek)

stand (ayakta durmak)

sit (oturmak)

stay (kalmak)

study (çalışmak)

 

Present Perfect Tense ile Present Perfect Continious Arasındaki Farklar

1. Her iki tense de Türkçeye aynı biçimde çevrilebilir. Ancak kullanımları farklıdır.

2. Present Perfect Tense: Geçmişte başlayan ve etkisi hala devam eden eylemi anlatır.

    Present Perfect Continuous Tense ise geçmişte başlayıp hala devam ediyor olan eylemi anlatır.

Örnek:

Someone has used my computer (birisi bilgisayarımı kullanmış) : İlk kez fark ediliyor ve devam edip etmeyeceği belli değildir.

Someone has been using my computer (birisi devamlı bilgisayarımı kullanıyor) :İkinci kez fark ediliyor ve eylem süreklilik kazanıyor. Belki ertesi günde kullanılacak

Cümle Yapısı

Olumlu     :Özne + Have / Has Been + Fill (ing)

Olumsuz  :Özne + Haven't / Hasn't Been + Fiil (ing)

Soru          :Have / Has  + Özne +Been +Fiil (ing) 

 

 

 

Yorumlar
Sen de Yaz