Temel İngilizce

Past Perfect Continuous Tense

Türkçe "yapıyorum / yapmaktayım" şeklinde çevirebileceğimiz bu yapı süregelen geçmiş-öncesi zaman olarakta nitelendirebiliriz.

Bu zamanın kullanılabilmesi için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin, başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir. 

Kullanılışı

Geçmişte belirli bir zamandan daha önce başlamış ve o ana kadar devam etmiş ya da o anda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

Present perfect continuous"ta olduğu gibi Past Perfec Continuous devam eden eylemi; Past Perfect Tense ise devam eden durumu anlatır.

She has been studying at home for three hours when ı arrived (eve vardığımda 3 saattir çalışmaktaydı)

Yapısı

Özne + had been + V ing

I had been talking for two hours before he came. (O varmadan önce iki saattir konuşmaktaytaydım)


 

 

 

 

Yorumlar
Sen de Yaz