Temel İngilizce

Past Simple (I did) - Geçmiş Zaman

Functions:

Simple Past is used to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. It could be long ago or a few minutes ago.

Simple Past Tense geçmişte belirli zamanda gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır. Bu olaylar çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir.

 

simple_past_gecmis_zaman

 

The simple past more often ends in -ed (regular verbs)

Düzenli fillerin sonuna -ed takısı getirilmesiyle yapılır. Düzensiz fiiller için tıklayın

 

Explanation with examples: Örneklerle anlatım

1) I called John (John'u aradım)

Olumlu cümlelerde özneden sonra (V2= fiilin 2.hali) gelir. Bu örnekte görüleceği üzere  "call" fiiline -ed takısı getirilerek "called" oluştu.

2) Did you call? (John'u aradın mı?)

Soru yapılırken did yardımcı fiili özneden önce (cümle başında) kullanılır. Fiil ise  yalın halde (V1) kullanılır.

3) When did John die, five years ago (John ne zaman öldü, 5 yıl önce)

Soru zamirleri ile yapılırken soru zamiri+did yardımcı fiili kullanılır. Ancak esas fill (die) birinci haldir

4) What did you do at the weekend? (hafta sonu ne yaptın)

5) What did you tell him (Ona ne söyledin) Yukarıdaki cümlede do fiili cümlede ana fiil idi. Burada ise tell fiili ana fiildir.

6) You did not(didn't) call John (John'u aramadın) 

 Olumsuz cümlelerde  didn't yardımcı fiili ve fiillerin yalın halleri ( V1) kullanılır. V2 sadece olumlu cümlelerde kullanılı. Örnekte didn't yardımcı fiilinden sonra call, fiilin birinci hali kullanılmış 

 

Functions:

1) Completed Action in the Past: Geçmişte tamamlanmış eylemleri kullanmak için kullanılır

The action started and ended in the past. (Eylem geçmişte başlamış ve bitmiştir)

 

 • He visited his parents every weekend. (Her hafta sonu ailesini ziyaret etti)
 • I played tennis on Saturday. (Cumartesi tenis oynadım)
 • I didn't see a play yesterday. (Dün bir oyun görmedim)
 • Last year, I traveled to Turkey. (Geçen yıl Türkiyeye seyahat ettim)
 • Last year, I didn't travel to Turkey. (Geçen yıl Türkiyeye seyahat etmedim)
 • Did you have dinner last night? (Dün gece akşam yemeği yedin mi?)
 • He didn't wash his car. (Arabasını yıkamadı)
 • Did you have dinner last night ? (Dün gece akşam yemeği yedin mi?) 

 

2) Happened again and again in the Past:

These actions happen 1st, 2nd, 3rd, 4th, and so on

Geçmişte oluşan 1.2.3.4. gibi oluşan olaylar

 

 • When I was a boy I walked  to school every day(Küçük bir çocukken her gün okula yürüyerek giderdim)

 • Did you add white flour, pour in the milk, and then add the eggs? (Unu sütü sonrada yumurtaları koydun mu?)
 • They always enjoyed visiting their friends. (Her zaman arkadaşlarını ziyaret etmekten zevk alırdı)

 

3) Duration in Past:

Used with a duration that starts and stops in the past. A duration is often used with expressions such as: for two years, for five minutes, all day, all year, etc

Geçmişte başlayan ve biten eylemler için kullanılır.Buradaki süreç iki yıl kadar, beş dakikalığına,tüm gün, tüm yıl gibi kullanılır

 

 • I lived in Istanbul for two years. (İstanbulda iki yıl kadar yaşadım)
 • I waited for you for ten minutes. (on dakika kadar bekledim)
 • Her daughter hid under the bed for three hours. (Kızı yatağın altında saatlerce saklandı)

 

UYARI:  am / is / are yardımcı fiiler past yapılırken was / were kullanılır

I / he / she / it  = was                             

we / you / they = were

 

 • I was in Istanbul last spring (geçen ilkbahar Istanbuldaydım)
 • He was happy (mutluydu)
 • She was very busy on firday (cuma günü çok meşguldu)
 • We were in front of the building (binanın önündeydik)
 • You were very tired last night (dün gece çok yorgundun)
 • They were absent from class (sınıfta yoktular)

 

Yorumlar
Sen de Yaz