Acil Tıp

Miyokard Enfarktüsü

1) EKG çekilir, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönderilir.

2) Oksijen verilir.

3) 300 mg aspirin çiğnetilir.

4) Tansiyonu < 110 mmHg değilse isordil 5 mg dilaltı tablet verilir. (10 dk’da bir tekrar verilebilir, maksimum 9 tablet. isordil hipotansiyon yapabilir, dikkatli olunmalıdır!) 

5) Ağrısı için morfin 10 mg (subcutan) yapılabilir. Çünkü ağrının fazla olması hemodinamik durumu daha fazla bozabilir. Yapılırken dikkatli olunmalıdır. Solunum depresyonu yapabilir. Pupillerde simetrik bir şekilde daralma görülür (iğne ucu pupil). Bu durumda hemen nalokson yapılmalıdır. Morfin inferior MI’da verilmemelidir. 

6) Damaryolu açık kalacak şekilde anjio yapılabilecek bi merkeze sevk edilir. 

7) MI gibi ağrısı olan fakat EKG normal çıkan hastalara yarım saatte bir EKG ve kardiyak enzim kontrolü yapılmalıdır.

Yorumlar
Sen de Yaz