Acil Tıp

Döküntülü Çocuk:

Tedavi Yaklaşımı:
Öncelikle allerji olup olmadığından emin olunmalıdır. ilaç öyküsü veya böcek sokması olup olmadığı sorulmalıdır. 
ilaca bağlı olduğu düşünülüyorsa ilaç kesilmeli ve 1/2 ampul avil + 1/2 ampul dekort yapılmalı ve oral avil yazılarak 
gönderilmelidir.
 
Kızamık, kızamıkçık vb gibi viral hastalıklar düşünülüyorsa ateş kontrolü dışında verilecek tedavi yoktur. 
Hastada scabies (uyuz) da olabileceği akla gelmelidir. Çevrede benzer öykü varlığı, daha çok gece kaşıntının olması, 
parmak aralarında genital bölgede kaşıntı varlığı ihtimali arttıran bulgulardır. Uyuz tedavisi verilmelidir.
 
1) Kwellada losyon: temiz deriye boyundan aşağıya tüm vücuda sürülür, 10 saat sonra yıkanılır, 1 hafta sonra tekrarlanır. 
> 12 yaş: 30 ml,
6 -12 yaş : 15 ml,
1-5 yaş: 7,5 ml,
1 yaş altı: 3,75 ml
 

Yorumlar
Sen de Yaz