Acil Tıp

Diyabetik Ketoasidoz:

Tedavi Yaklaşımı: 
1) ilk 1 saatte gidecek şekilde yetişkin için 1000 cc SF tak, çocuk için 10 cc/kg SF tak. Bir saat boyunca insülin vermeden önce sadece SF ver. 
2) Bir saat sonunda şekeri ölç ve 0,1 Ü/kg/sa dozunda insulini hesapla. Bunu 4 le çarp (4 saatlik solüsyon hazırlamak için. 4 satten fazla olursa
insulin şişeye yapışır. Yani insulin solusyonları 4 saatte bir yeniden hazırlanmalıdır.) hesaplanan insulini o kadarlık SF içine koy (yani örnek olarak
12 Ü insulin hesaplandıysa bunu 120 cc SF içine koy. 25 Ü ise 250 cc SF gibi.) Ayrı koldan hastaya ver. Hazırlanan solüsyonu 4 saatte gidecek 
hızda ayarla ve 4 saat sonra gerekirse yeni bir solüsyon hazırla.
3) Saatlik şeker takibi yap. Şekerin saatte 50 - 75 mg kadar düşmesi gerekiyor. Daha hızlı düşerse iyi değil. 
4) Sonda takarak saatlik idrar takibi yap.
5) Şeker < 250 olunca satte 100 ml gidecek şekilde %5 dekstroz tak. 
6) Aynı zamanda 20-40 mEq KCl infüzyonu yap (hastayı monitorize ederek) 
7) pH < 7.1 olmadıkça bikarbonat verilmez. 7.1 olursa 1 ampul bikarbonat, 7.0 olursa 2 ampul bikarbonat ver. 
8) Parenteral antibiyotik ver.
 
ilçe hastanesinde diabetik ketoasidozdan şüphelenilen hastalara sadece 1000 cc SF takılarak hemen üst basamağa sevk edilmelidir. 
insülin yapılmamalıdır. Diğer tedaviler daha ileri bir merkezde yapılmalıdır. Çocuk ise 10ml/kg olarak SF takılmalıdır.
 

Yorumlar
Sen de Yaz