Acil Tıp

Kornea Yaralanması (Yabancı Cisimle): 

1) Önce serum fizyolojik ile gözü ve göz kapağını yıka (15 dakika) 

2) Yabancı cismi almadan önce novesin veya alcaine damlatarak uyuştur ve 3 dakika bekle. Sonra steril spançla yabancı cismi al. 

3) Gentagut damla 3x2 

4) Terramycin pomad 1x1 (gece) 

5) 24 saati geçtikten sonra gelirse ••••► sikloplejin damla 1x1 (gece) 

6) Olabilecek kornea hasarının değerlendirilmesi için göz hekimine sevk et. 

7) Alınamayacak durumdaysa dokunma. Gözü kapatarak göz hekimine sevk et.

 

alcaine oftalmik solüsyon