Konular

Hücresel Solunum

Lys 25.11.2016 - 13:27

krebs döngüsüHücresel Solunum ve Enerjinin Açığa Çıkması Canlı hücrelerde metabolik olayların çoğu için enerji gereklidir. Bu enerji,

Daha Fazlası

Eskicağ Medeniyetleri

Ygs 21.11.2016 - 23:12

Eskiçağ Medeniyetleri Tarihin seyrini anlamak için tarih öncesi de devirlerden başlamak gerekir. Eskiçağ medeniyetleri tarihte ortaya çıktığını bildiğimiz ilk uykarlıklardır. Şimdi Türkiye başta olmak üzere tarih açısından önemli eskiçağ medeniyetlerine göz atalım. Eskiçağlarda Türkiye Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu, Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumundadır. Bu özelliğinden dolayı Anadolu tarih boyunca

Daha Fazlası

II. Ve III. Dereceden Denklemler

Lys 16.11.2016 - 15:43

2. dereceden denklemler kökler toplamı kökler çarpımı2. Ve 3. Dereceden Denklemler II. Dereceden Denklemler a ≠ 0 ve a, b, c birer gerçel

Daha Fazlası

Protein Yapılı Ve Amino Asit Türevi Hormonlar

Tus 11.11.2016 - 17:38

Protein Yapılı Ve Amino Asit Türevi Hormonlar Hipotalamus Hipotalamus, erişkin bir insanda yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda ve 4 gr ağırlığında, beynin 3. ventrikül tabanında yerleşmiş, hipofize sapla bağlı bir bezdir. Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde yer alan nöronlar hipofiz sapıyla arka hipofize gider ve orada sonlanır. Hipotalamus, ön hipofize portal damar sistemiyle

Daha Fazlası

Hormon Etki Mekanizmaları

Tus 10.11.2016 - 15:38

Hormon Etki Mekanizmaları Giriş Hormonlar çok hücreli organizmalarda hücre içi ve hücre dışı haberleşmeyi / iletiyi düzenleyen kimyasal yapılardır. Haberleşme, merkezi sinir sistemi (SSS) ve endokrin sistemin ortak çalışmasıyla sağlanır. Endokrin sistemle SSS arasındaki entegrasyonu en önemli SSS bölümü hipotalamustur. İç ve dış ortamdan SSS'ye gelen veya bu sistem içinde oluşan çeşitli uyarılar

Daha Fazlası

Biyokimya Kavramı

Tus 30.10.2016 - 14:05

Biyokimya kavramı Biyokimyanın Tarihçesi "Canlı Kimyası" anlamına gelen Biyokimya* terimi, daha önceleri Fizyolojik Kimya olarak adlandırılan ve

Daha Fazlası

Elementler Kimyası

Lys 30.10.2016 - 05:45

büyük patlamaElementler Kimyası Kimya müfredatında yer alan elementler kimyası konusu, periyodik sistemde yer alan elementleri incelediğimiz bir

Daha Fazlası

Canlıların Temel Bileşenleri

Ygs 29.10.2016 - 18:52

canlıların temel bileşenleriCanlıların Temel Bileşenleri Canlıları yapısında bulunan temel bileşikler bir araya gelerek canlıyı oluştururlar. Canlıların temel bileşenleri,

Daha Fazlası

Periyodik Tablo

Ygs 20.10.2016 - 19:44

periyodik tabloPeriyodik Tablo Elementlerin atom numaralarına sıraladığı tabloya periyodik tablo denir. Periyodik tablo ilk zamanlarda atom ağırlıklarına

Daha Fazlası

Dikdörtgen

Ygs 20.10.2016 - 13:38

dikdörtgenDikdörtgen Özel dörtgenler içerisinde özelleşmiş bir dörtgen de dikdörtgen dediğimiz geometrik şekildir. Dikdörtgen paralelkenar gibi karşılıklı

Daha Fazlası

Bellek, Düşünme ve Bilinç

Lys 15.10.2016 - 04:27

elektronik belleklerBellek, Düşünme ve Bilinç Belleğin Tanımı ve Türleri Geçmiş yaşantı, bilgi ve becerileri kaydedebilme, saklama ve tekrar

Daha Fazlası

Destek ve Hareket Sistemi

Lys 09.10.2016 - 14:33

düz kasDestek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlar bulunan bir sistemdir. Hayvanda destek ve

Daha Fazlası
Özetler

Eskicağ Medeniyetleri

Ygs 21.11.2016 - 23:08

Eskiçağ Medeniyetleri Özet Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya'da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca çok sayıda toplumun dikkatini çeken ve bir o kadar da uygarlığa sahne olan Anadolu'da medeniyet Yontma Taş Devri'nde

Daha Fazlası

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

Ygs 18.10.2016 - 13:55

geometrik kavramlar özetGeometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 08:08

İslam Tarihi Özet İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 07:44

Ortaçağ'da Avrupa Özet Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik mezhebinin dini lideri Papa Roma'da oturuyordu. Ortodoks mezhebinin lideri Patrik ise

Daha Fazlası

Anafilaksi

Tus 05.09.2016 - 16:25

Anafilaksi Tedavisi: Tanım: Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı

Daha Fazlası

Agresyon

Tus 05.09.2016 - 15:53

largactil ampulAgresyon (Saldırganlık):  Norodol + Akineton + Largactil aynı enjektöre çekerek IM yaptır ve sevk et. (

Daha Fazlası

MI

Tus 03.09.2016 - 12:47

Miyokard Enfarktüsü 1) EKG çekilir, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönderilir. 2) Oksijen verilir. 3) 300

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 20.08.2016 - 11:50

Bölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Lys 06.05.2016 - 16:05

Edebiyat Akımları Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta kusursuzluğu aradılar.

Daha Fazlası

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı

Lys 06.05.2016 - 16:02

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı İslam öncesi ve İslam dönemi edebiyatı dediğimiz zaman bir geçiş döneminden söz etmemiz gerekir. Bu dönemde büyük oranda sözlü eser verilmiş olsa da özellikle İslamiyet sonrasında yazılı eserler de ortaya konmuştur. Sözlü Edebiyat Dönemi Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş

Daha Fazlası

Yazınsal Türler

Lys 06.05.2016 - 15:55

Yazınsal Türler Konu Özeti Yazınsal türleri özetlersek iki başlık altında toplamamız gerekir. Bunlar nesir türleri ve nazım türleri olarak guruplandırılacaktır. Düzyazı (Nesir) Türleri Masal Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahra­manlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü ve anonim edebî metinlerdir. Kısa, yoğun ve sanatlı bir

Daha Fazlası

Milli Edebiyat

Lys 06.05.2016 - 15:04

Milli Edebiyat Dönemi Milli edebiyat dönemi edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Milli edebiyat döneminin başlıca özellikleri aşağıda listenmiştir. 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında kuruldu. Eserlerinde ulusal kaynaklara yöneldiler ve Anadolu'ya açıldılar. Eserlerinde yerli hayatı yansıtma, halkın yaşantısını dile getirmeyi

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

 Merhabalar. Sorduğunuz soru çok yaygın sorulan bir soru. Glikoliz oksijenli solunum mu yoksa oksijensiz solunum mu ele alınmalıdır. Şöyle ki, her ikisi de değil. Glikoliz oksijenli ve oksijensiz solunumdan önce ortak gerçekleşen bir tepkimededir. Yani bir canlının gliko...

Devamını Gör

Denklem denkleştirme kimyada çok sık karşımıza çıkar. Kimyasal hesaplamaları yapabilmek için denklemleri denkleştirmek ve eşitlik bulmak önemlidir. Soruda verilen denklemi eşitlerken de dikkat etmemiz gerekenler şöyledir: En uzun molekülün kat sayısını...

Devamını Gör

Merhabalar. Sorunuzu cevaplamadan önce, kök ve ekin ne demek olduğuna değinelim. Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı ve kelimenin bütünüyle de anlam ilişkisi bulunan en küçük bölümüdür. Ek ise, tek başına ...

Devamını Gör

Hukuk okumak istiyorsanız hukuku tercih etmeden önce mutlaka bilgi sahibi olmanız gerekir. Aksi halde bilmediğiniz bir bölüme adım atmış olursunuz. Hukuk okumak isteyen fakat hukuk hakkında bilgisi olmayan adaylar için hukuk bölümü adlı yazıda bölüm&uum...

Devamını Gör

Öncelikle, bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken ve size başarı ve zaman kazandıracak hususları sıralayalım: Soruyu acele etmeden, doğru okuyun. a, b, c gibi bilinmeyenlerinin, negatif-pozitif tam sayı mı, rakam mı, reel sayı mı, tek ya da çift sayı mı vs. olduğuna dikkat ...

Devamını Gör

Merhabalar. Sorduğunuz soru önemli bir soru. Tecrübeli insanlardan duyduğunuz bu tespit de gerçekten çok yerinde bir tespit. Şöyle ki, bir öğrenci deneme sınavlarında ciddiyetsiz olursa gerçek sınavda da bu böyle olacaktır. Ben gerçek sınavda daha...

Devamını Gör

Söylediklerinizi tek tek ele alalım: 1. “bölümünü beğenmiyor, mesleği yapmak istemiyor” bir insana istemediği mesleğe yönelmesini kesinliklikle önermiyorum. Eğer bu konuda kararlıysa yol yakınken dönmesini tavsiye ederim. 2. “dersleri ağır ...

Devamını Gör

Merhabalar. Hedefinize ulaşmanız için önünüzde var olan zamanı iyi değerlendirmelisiniz. Bunun için nokta atışı yaparak hedefe yönelik ders çalışmalısınız. Bu da bütün konuları iyi düzeyde bitirmekle mümkün olur. Tıp kazanmak isteyen...

Devamını Gör

Size yardımcı olacağız. Ancak anlatılanları iyi dinlemeniz gerekor. Öncelikle karşalaştığınız problem çok yaygın bir problemdir. Sınav döneminde insanın moralini bozan birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi ise lafa karışıklığıdır. Bu durum biraz ruhsaldır. Yan...

Devamını Gör

Öncelikle sınavında başarılı olmanı temenni ediyoruz. Ygs'de dikkat etmen gereken çok konu var. Bütün konular aslında önemlidir. Kendi alanına göre ağırlıklı çıkan konuların listesine bak ve özellikle eksik olduğun konulara ağırlık ver. Kast ettiğin eğer ...

Devamını Gör