Konular

Hücre Bölünmeleri

Ygs 18.10.2017 - 10:53

Hücre Bölünmeleri Konu Anlatmı Hücre bölünmeleri biyolojinin en önemli konuları arasındadır. Çünkü hücreler bölünerek ve üreyerek canlılığı devam ettirirler. Hücre bölünmesi ile ilgili genel bilgilerin hepsi aşağıda anlatılmıştır. Hücre Bölünmesinin Nedenleri Hücre bölünmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır. 1. Hacim / Yüzey Oranının Bozulması (r3/r2) Hüc­reyi bir küre şeklinde düşünürsek, hacmi yarıçapının küpü

Daha Fazlası

Çarpanlara Ayırma

Ygs 13.10.2017 - 09:07

çarpan kavramıÇarpanlara Ayırma Konu Anlatımı Matematiğin en önemli konularından birisi çarpanlara ayırma konusudur. Bir konu olmanın ötesinde

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Yks 08.10.2017 - 13:24

otçulların midesiSindirim Sistemi Hayvanlar heterotrof canlılar olmaları nedeniyle, yaşamlarını sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik

Daha Fazlası

Isı Sıcaklık ve Genleşme

Ygs 19.09.2017 - 02:02

sıcaklıkIsı, Sıcaklık ve Genleşme Konu Anlatımı Isı sıcaklık ve genleşme fiziğin en önemli konularından biridir. YGS

Daha Fazlası

Tarih Bilimine Giriş

Ygs 15.09.2017 - 12:06

tarih bilimine girişTarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı Tarih geçmişteki olayları inceleyen sosyal bir bilim analıdır. Tarih bilimine giriş

Daha Fazlası

Çokgenler

Ygs 14.09.2017 - 15:04

çokgenlerÇokgenler Geometrinin birçok konusunu üçgenler üzerinde gördük. Aslında üçgenler birer çokgendirler. Kenarı sayısı 3 veya 3'ten

Daha Fazlası

Fotosentez

Yks 04.09.2017 - 17:23

fotosentezin evreleriFotosentez: Enerjinin Bağlanması Basit inorganik moleküllerden, gereksinim duydukları bütün organik maddeleri sentezleyebilen ve dışarıdan hazır organik

Daha Fazlası

Çözeltiler

Ygs 28.08.2017 - 04:58

madde ve özellikleriÇözeltiler YGS kimya müfretında yer alan çözeltiler konu anlatımı bu yazıda verilecektir. Konuyu öğrendikten sonra bol

Daha Fazlası

Su Dalgaları

Yks 22.08.2017 - 10:20

su dalgalarıSu Dalgaları Konu Anlatımı Bir çakıl taşını göle attığımızda dalgaların oluştuğunu görmüşüzdür. Çakıl taşının oluşturduğu sarsıntı

Daha Fazlası

Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması

Yks 21.08.2017 - 13:25

omurgalılarda dolaşım sistemiDolaşım Sistemi Her organizma yaşamını sürdürebilmek için enerji üretmek zorundadır. Enerji üretiminin olabilmesi için, dışarıdan alınan

Daha Fazlası

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Ygs 04.08.2017 - 04:37

difüzyonHücre Zarından Madde Geçişleri Hücrelerin hayati faaliyetlerini yerine getirebilmesi ve canlılıklarını sürdürebilmesi için madde alış verişi

Daha Fazlası

Akan Trafikte Seyir Halinde Araç Kullanmak

Ehliyet 03.08.2017 - 11:02

trafikte seyretmekAkan Trafikte Seyir Halinde Araç Kullanmak Direksiyon eğitim dersinin en önemli bölümü akan trafikte seyir halinde

Daha Fazlası
Özetler

Madde ve Özellikleri

Ygs 24.10.2017 - 10:03

Madde ve Özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Buna göre kütle ve

Daha Fazlası

Hücre Bölünmeleri

Ygs 18.10.2017 - 10:54

Hücre Bölünmeleri Özet Hücre bölünmeleri konusu aşağıda özey olarak anlatılmıştır. Hücre Bölünmesi Canlılarda büyüme, gelişme ve üreme hücrelerinin çoğalması ile gerçekleşir. Hücre çoğalması iki şekilde olur. Bunlar mitoz ve mayoz hücre bölünmeleridir.  Mitoz Bölünme Bu bölünmeyle ana hücredeki materyali eşit şekilde ve aynı nitelikte olmak üzere yavru hücreye aktarılır. Çok hücreli canlılarda büyüme, dokuların yenilenmesi

Daha Fazlası

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Ygs 04.08.2017 - 04:40

madde iletimiHücre Zarından Madde Geçişleri Özet Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine

Daha Fazlası

Fotosentez

Yks 31.07.2017 - 14:57

kloroplast ve mitokondri ilişkisiFotosentez Konu Özeti Bitki kloroplastları, güneş enerjisini besinlerin yapısındaki kullanılabilir kimyasal enerji formuna dönüştürür. Besinlerin yapısındaki

Daha Fazlası

Basit Harmonik Hareket

Yks 31.07.2017 - 09:04

harmonik hareket türleriBasit Harmonik Hareket Özet Esnek yayın ucuna bağlanmış bir cismin çekilip bıra­kılması ile oluşan hareket, ipin

Daha Fazlası

Hücresel Solunum

Yks 28.07.2017 - 11:19

glikolizHücresel Solunum Konu Özeti Hücrelerde yürütülen metabolik faaliyetler için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu enerjiyi hücre solunumla

Daha Fazlası

Osmanlı Kuruluş Devri

Ygs 26.06.2017 - 08:54

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Özet Osmanlı Devleti Türk tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bugün yaşadığımız ülke Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Osmanlı tarihini öğrenirken devletin kuruluşuna göz atmamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Daha detaylı konu anlatımı için detay bölümünden faydalanabilirsiniz. Osmanlıların Genel Özellikleri Çok uluslu bir devlettir.

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Yks 22.05.2017 - 13:58

besinlerin kimyasal sindirim tablosuSindirim Sistemi Özet Yeterli bir beslenme üç temel ihtiyacı karşılar. Bunlar; Vücudun büyüme,

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Ygs 11.05.2017 - 02:42

Siyaset Felsefesi Özet Detaylı bir anladıma girdiğimiz siyaset felsefesi konusunu özet olarak görelim. Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmeyip siyasi olguları ve kurumları ele

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 15.02.2017 - 16:30

bölme bölebilme özetBölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Fonksiyonlar

Ygs 28.01.2017 - 08:19

Fonksiyonlar Konu Özeti A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve y ∈ B olmak üzere A'dan B'ye bir fonksiyon f ise: f : A →

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Yks 16.12.2016 - 18:56

boşaltım tablosuBoşaltım Sistemleri Özet Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

TYT - YKS sistemi daha önce var olan YGS - LYS sistemine benzer özellik göstermektedir. İki aşamalı sınav ve baraj durumları mevcuttur. Ortaöğretim başarı puanında bir değişiklik olmamıştır. Önceden sayısı 18'e çıkan puan türleri sayısal,...

Devamını Gör

Canlı metabolizmasında gerçekleşen faaliyetler için gece gündüz ayrımı yoktur. Ancak eğer bir faaliyetin yapılması için gün ışığına ihtiyaç varsa bu faaliyet geceleri yapılamaz. Bunu bu şekilde mantık kurarak belirleyebiliriz. Canlılar g...

Devamını Gör

Osmanlı Devleti asırlarca monarşi ile idare edilmiştir. Monarşiye göre devlet yönetimi tek elde toplanmaktaydı. Ancak zamanla devlet idaresinde başka dinamikler gelişerek padişahın yetkileri aşamalı olarak kısıtlanmıştır. Bu sürecin son basamağı ise saltanatın ...

Devamını Gör

Krebs döngüsünde ilk NADH sentezi izosıtrat dehidrojenaz enzimiyle olur. Krebs döngüsü hakkında daha fazla bilgi için krebs döngüsü konusuna bakmanızı öneririz. Krebs döngüsünde birçok evre gerçekleşmektedi...

Devamını Gör

Bildiğiniz gibi YKS sınavında coğrafya diye başlı başına bir test bulunmamaktadır.Ancak edebiyat ve sosyal testlerinde belirli sayıda coğrafya sorusu olacaktır. Sorunuzu şöyle cevaplayabiliriz: Toprak tipleri coğrafyada önemli bir konudur. Daha önceki yıllarda aralı...

Devamını Gör

Daha önceki sistem olan LYS sisteminde 56 tane edebiyat sorusu bulunmaktaydı. Bu da belirli oranda temel Türkçe sorusu sorulmasına olanak sağlıyordu. YKS ile edebiyat testi coğrafya da dahil olmak üzere toplam 40 soruya düşürüldü. Yeni sistemde soru sa...

Devamını Gör

Fizik bilimi bir pozitif doğa bilimidir. Bütün doğa bilimlerinin temel amacı doğayı anlamaktır. Bu nedenle doğa bilimlerinin tarihi insanların doğayı anlama çalıştığı ilk yıllara dayanmaktadır. Doğa bilimleri zamanla çalışma alanları gereği parç...

Devamını Gör

Elektron başına düşen çekim kuvveti az ise çap daha büyük olacaktır. Çünkü elektronların çekirdeğe doğru çekilmesi çapı küçültecektir. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe sizin de dediğin...

Devamını Gör

Maltoz iki adet glikozun glikozit bağıyla bağlanmasıyla oluşur. Bu bir sentez olaydır. İki adet monomer içerdiği için maltoz bir disakkarittir. Bitkilerde maltoz üretimine rastlamaktayız. Özellikle arpada maltoz yaygın olarak bulunur. Bu nedenle bira gibi malt i&...

Devamını Gör

Sorunuza cevap verelim. Edimsel koşullanma ile ilgili örnek vermeden önce edimsel koşullanmanın ne olduğunu biliyor muyuz? Konuyu iyi anlarsak örnekleri daha kolay kavrarız. Edimsel koşullanma ödül ve ceza sistemiyle bir davranışın öğretilmesidir. Bir davra...

Devamını Gör
özel ders