Konular

Periyodik Tablo

Ygs 21.10.2016 - 02:44

periyodik tabloPeriyodik Tablo Elementlerin atom numaralarına sıraladığı tabloya periyodik tablo denir. Periyodik tablo ilk zamanlarda atom ağırlıklarına

Daha Fazlası

Dikdörtgen

Ygs 20.10.2016 - 20:38

dikdörtgenDikdörtgen Özel dörtgenler içerisinde özelleşmiş bir dörtgen de dikdörtgen dediğimiz geometrik şekildir. Dikdörtgen paralelkenar gibi karşılıklı

Daha Fazlası

Bellek, Düşünme ve Bilinç

Lys 15.10.2016 - 11:27

elektronik belleklerBellek, Düşünme ve Bilinç Belleğin Tanımı ve Türleri Geçmiş yaşantı, bilgi ve becerileri kaydedebilme, saklama ve tekrar

Daha Fazlası

Destek ve Hareket Sistemi

Lys 09.10.2016 - 21:33

düz kasDestek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlar bulunan bir sistemdir. Hayvanda destek ve

Daha Fazlası

Tanzimat Edebiyatı

Lys 09.10.2016 - 15:51

Tanzimat Edebiyatı (1860 - 1896) Türk edebiyatı 19. yüzyılda batı etkisine girmiştir. Tanzimat edebiyatı batı etkisindeki Türk edebiyatı içerisindeki ilk dönemdir. Tanzimat edebiyatını anlamak için Türk edebiyatındaki batı etkisini de anlamak gerekir. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Osmanlı Devleti, Batının Rönesansla başlayıp çeşitli reform hareketleriyle devam eden ilerleyişine ayak uyduramamış ve 17. yüzyıldan itibaren

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 15:19

İslam Tarihi Türkler İslamiyet'i kısa süre içerisinde benimsediğinden dolayı İslam tarihi Türkler için çok önemlidir. İslam tarihi Türk tarihini anlamak açısından da önemlidir. A. İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu İslam tarihi içerisinde İslam dini doğduğunda dünyanın genel durumunu bilmek bu dönemi anlamak için önemlidir. 1. Asya Asya kıtası İslam tarihi başladığı anda büyük devletlerin

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 14:42

Ortaçağ'da Avrupa Ortaçağ'da Avrupa, Avrupa tarihi açısından incelenmesi gereken bir dönemdir. Ortaçağ Avrupası var olan kurumlarıyla ve sistemiyle incelenmelidir. Kilise ve Papalık Hz. İsa'nın havarilerinin çabaları sonucunca Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlım yayıldı. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın yayılmasını önlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. 381 yılında Roma Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. Havari Sen Piyer'in Roma'daki

Daha Fazlası

Trafik Kazaları ve Cezaları

Ehliyet 05.10.2016 - 12:28

kaza tutanak örneğiTrafik Kazalarının Genel Durumu, Kaza Faktörleri, Kusur Payları ve Kusurlu Davranışlar Ülkemizin en önemli sorunlarının başında

Daha Fazlası

Trafik Mevzuatı

Ehliyet 05.10.2016 - 11:30

çift yönlü karayoluTrafikle İlgili Kurum ve Kuruluşlar Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakan'ın başkanlığında adalet, içişleri, milli eğitim, sağlık, ulaştırma

Daha Fazlası

Serveti Fünun Edebiyatı

Lys 28.09.2016 - 08:05

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896 - 1901) Servet-i Fünun; “fenlerin zenginliği” anlamına gelen “Servet-i Fünun” dergisi etrafında, 1896’da Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde toplanan genç sanat­lıların oluşturduğu bir edebiyat topluluğudur. Bu ede­biyat “Salon Edebiyatı” diye de nitelendirilir. Serveti Fünun Döneminin Özellikleri Sanatçılar, devrin şartlarını bahane ederek yapıt­larında toplumsal konulara yer

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Lys 25.09.2016 - 23:40

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuş­tuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya

Daha Fazlası

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Ygs 24.09.2016 - 01:48

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince kendine has bir şekli vardır. Bu şekle geoit adı verilir. Dünya geoit şeklini, kendi ekseni etrafındaki dönüşü­ne bağlı olarak Ekvator kısmında oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle meydana gelen savrulma sonu­cunda almıştır. Dünyanın şekli ve hareketleri küresel coğrafyayı anlamak için çok önemlidir. Dünyanın Boyutları

Daha Fazlası
Özetler

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

Ygs 18.10.2016 - 20:55

geometrik kavramlar özetGeometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 15:08

İslam Tarihi Özet İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 14:44

Ortaçağ'da Avrupa Özet Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik mezhebinin dini lideri Papa Roma'da oturuyordu. Ortodoks mezhebinin lideri Patrik ise

Daha Fazlası

Anafilaksi

Tus 05.09.2016 - 23:25

Anafilaksi Tedavisi: Tanım: Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı

Daha Fazlası

Agresyon

Tus 05.09.2016 - 22:53

largactil ampulAgresyon (Saldırganlık):  Norodol + Akineton + Largactil aynı enjektöre çekerek IM yaptır ve sevk et. (

Daha Fazlası

MI

Tus 03.09.2016 - 19:47

Miyokard Enfarktüsü 1) EKG çekilir, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönderilir. 2) Oksijen verilir. 3) 300

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 20.08.2016 - 18:50

Bölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Lys 06.05.2016 - 23:05

Edebiyat Akımları Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta kusursuzluğu aradılar.

Daha Fazlası

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı

Lys 06.05.2016 - 23:02

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı İslam öncesi ve İslam dönemi edebiyatı dediğimiz zaman bir geçiş döneminden söz etmemiz gerekir. Bu dönemde büyük oranda sözlü eser verilmiş olsa da özellikle İslamiyet sonrasında yazılı eserler de ortaya konmuştur. Sözlü Edebiyat Dönemi Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş

Daha Fazlası

Yazınsal Türler

Lys 06.05.2016 - 22:55

Yazınsal Türler Konu Özeti Yazınsal türleri özetlersek iki başlık altında toplamamız gerekir. Bunlar nesir türleri ve nazım türleri olarak guruplandırılacaktır. Düzyazı (Nesir) Türleri Masal Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahra­manlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü ve anonim edebî metinlerdir. Kısa, yoğun ve sanatlı bir

Daha Fazlası

Milli Edebiyat

Lys 06.05.2016 - 22:04

Milli Edebiyat Dönemi Milli edebiyat dönemi edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Milli edebiyat döneminin başlıca özellikleri aşağıda listenmiştir. 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında kuruldu. Eserlerinde ulusal kaynaklara yöneldiler ve Anadolu'ya açıldılar. Eserlerinde yerli hayatı yansıtma, halkın yaşantısını dile getirmeyi

Daha Fazlası

Divan Edebiyatı

Lys 06.05.2016 - 18:30

Divan Edebiyatı ve Özellikleri Divan edebiyatı çok büyük bir edebiyat olduğu için incelenmeye değerdir. Divan edebiyatının birçok özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisi­yle şekillenmiştir. Arap ve İran edebi­yatının etkisi çok fazladır. Şairler genellikle medrese kültürü

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Eğitime bir süre ara vermişseniz ve bilgileri unutmuşsanız elbette en temelden başlamanız gerekiyor. Temel konuları anlamadan diğer konuları anlamanız çok zor. Bu nedenle eğitiminize verdiğiniz arayı telafi etmek, derslere yeniden ısınmak ve konuları düzenli bir şekilde bitirmek i&c...

Devamını Gör

Sınava hazırlık süreci zorlu bir süreçtir. Bu süreç içerinde bu tür hislere kapıldığınız zamanlar olur. Sınava hazırlık sürecinden başarıyla çıkan öğrencilerin ortak bir özelliği de yaptıkları şeyi bilmeleridir. Siz böyle her dü...

Devamını Gör

Deneme sınavları öğrenciyi sınava hazırlayan en önemli araçlardan biridir. Deneme sınavı sadece net durumunu görmeye değil, aynı zamanda tekrar yapmaya da yarar. Deneme sınavında netlerinizin bu kadar ciddi bir şekilde düşmesi pek beklenen bir durum değildir. Bu, daha &cce...

Devamını Gör

Merhabalar. Sizin yaşadığınız kafa karışıklı yaygın bir olay. Dağınık çalışınca da istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Burada sizin probleminizi çözeceğiz. Ancak anlattıklarımızı dikkatle takip etmeniz gerekir. Öncelikle dağınık çalışma sorununu çözmek ...

Devamını Gör

Hedefinize ulaşmanız için yoğun ve akıllıca çalışmanız gerekir. Önce size durumu özetleyelim. Alan dışı tercihlerin serbest olmasından dolayı sayısalcılar eşit ağırlıkçıların, eşit ağırlıkçılar da sözelcilerin önünü doldurmaya başladı. &Cced...

Devamını Gör

Merhabalar. Çalıştıkça kendinizi eksik hissetmeniz o kadar da kötü bir şey değildir. Bunu kafaya takmamanız gerekir. Bu duygu sınava hazırlanan herkeste olur. Önemli olan sınavda yüksek yapmanızdır. Yanlışınızın az çıktığı konularda büyük oranda ko...

Devamını Gör

Tarih netlerinizin düşük olduğunu fark etmeniz güzel. Demek ki denemeleri boş yere çözmüyor analiz yapıyorsunuz. Sitemizi takip ettiğiniz için de size teşekkür ederiz. Sorunuza uygun bir cevabı verip başarınıza katkı sağlamaya devam etmek isteriz. Tarih &...

Devamını Gör

Fotosentez yapabilmek için canlıların ışığa ihtiyaçları vardır. Gece gündüz fotosentez derken eğer gece de ışık varsa bu mümkün olabilir. Bazı deneylerde geceleri de bitkiyi ışığa maruz bırakarak fotosentez yapımının devam ettiği gözlenmiştir. Ancak doğa koşull...

Devamını Gör

Söylediğiniz problem yaygın bir problem. Bu derslerde bilgi çok olduğundan unutma kolay gerçekleşir. Bunu önlemek için ise çok tekrar yapmak dışında çareniz yok. Çok tekrar ederseniz ve iyi öğrenirseniz unutmanız zorlaşır. Size benzer bir sor...

Devamını Gör

Bu soru çok basit olmasına rağmen virgüllü kısımlardan dolayı karıştırmış olmalısınız. Bu tür durumlarda sayıları basit kesit şeklinde yazmayı denemelisiniz. Yani 0,2 yerine 2/10 ya da 20/100 yazabilirsiniz. Öte yandan parantez içi de (12/100).(1/10) olacaktır. Par...

Devamını Gör