Konular

Karışımlar

Yks 16.01.2018 - 17:10

karışımlarKarışımlar Karışımlar 10. sınıf içerisinde detaylarıyla karşımıza çıkan önemli bir kimya konusudur. 7. sınıf konularından itibaren

Daha Fazlası

İngilizcede En Çok Kullanılan 22222 Kelime

Yds 03.01.2018 - 14:22

abacus : abaküs  abandon : terketmek  abandoned : terkedilmiş  abandonment : terk  abashed : yüzü kızarmış  abate : azaltmak  abbey : manastır  abbr. : kısalt.  abbreviate : kısaltmak  abbreviation : kısaltma  abc : abc  abc's : abc en  abdicate : çekilmek  abdication : çekilme  abdomen : karın  abdominal : karın  abduct : kaçırmak  abduction : kaçırma  aberration : aberasyon  abet : yoldan çıkarmak  abhor : iğrenmek  abhorrence : nefret  abhorrent : iğrenç  abide

Daha Fazlası

Hücre Bölünmeleri

Tyt 18.10.2017 - 10:53

Hücre Bölünmeleri Konu Anlatmı Hücre bölünmeleri biyolojinin en önemli konuları arasındadır. Çünkü hücreler bölünerek ve üreyerek canlılığı devam ettirirler. Hücre bölünmesi ile ilgili genel bilgilerin hepsi aşağıda anlatılmıştır. Hücre Bölünmesinin Nedenleri Hücre bölünmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır. 1. Hacim / Yüzey Oranının Bozulması (r3/r2) Hüc­reyi bir küre şeklinde düşünürsek, hacmi yarıçapının küpü

Daha Fazlası

Çarpanlara Ayırma

Tyt 13.10.2017 - 09:07

çarpan kavramıÇarpanlara Ayırma Konu Anlatımı Matematiğin en önemli konularından birisi çarpanlara ayırma konusudur. Bir konu olmanın ötesinde

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Yks 08.10.2017 - 13:24

otçulların midesiSindirim Sistemi Hayvanlar heterotrof canlılar olmaları nedeniyle, yaşamlarını sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik

Daha Fazlası

Isı Sıcaklık ve Genleşme

Tyt 19.09.2017 - 02:02

sıcaklıkIsı, Sıcaklık ve Genleşme Konu Anlatımı Isı sıcaklık ve genleşme fiziğin en önemli konularından biridir. YGS

Daha Fazlası

Tarih Bilimine Giriş

Tyt 15.09.2017 - 12:06

tarih bilimine girişTarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı Tarih geçmişteki olayları inceleyen sosyal bir bilim analıdır. Tarih bilimine giriş

Daha Fazlası

Çokgenler

Tyt 14.09.2017 - 15:04

çokgenlerÇokgenler Geometrinin birçok konusunu üçgenler üzerinde gördük. Aslında üçgenler birer çokgendirler. Kenarı sayısı 3 veya 3'ten

Daha Fazlası

Fotosentez

Yks 04.09.2017 - 17:23

fotosentezin evreleriFotosentez: Enerjinin Bağlanması Basit inorganik moleküllerden, gereksinim duydukları bütün organik maddeleri sentezleyebilen ve dışarıdan hazır organik

Daha Fazlası

Çözeltiler

Tyt 28.08.2017 - 04:58

madde ve özellikleriÇözeltiler YGS kimya müfretında yer alan çözeltiler konu anlatımı bu yazıda verilecektir. Konuyu öğrendikten sonra bol

Daha Fazlası

Su Dalgaları

Yks 22.08.2017 - 10:20

su dalgalarıSu Dalgaları Konu Anlatımı Bir çakıl taşını göle attığımızda dalgaların oluştuğunu görmüşüzdür. Çakıl taşının oluşturduğu sarsıntı

Daha Fazlası

Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması

Yks 21.08.2017 - 13:25

omurgalılarda dolaşım sistemiDolaşım Sistemi Her organizma yaşamını sürdürebilmek için enerji üretmek zorundadır. Enerji üretiminin olabilmesi için, dışarıdan alınan

Daha Fazlası
Özetler

Madde ve Özellikleri

Tyt 24.10.2017 - 10:03

Madde ve Özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Buna göre kütle ve

Daha Fazlası

Hücre Bölünmeleri

Tyt 18.10.2017 - 10:54

Hücre Bölünmeleri Özet Hücre bölünmeleri konusu aşağıda özey olarak anlatılmıştır. Hücre Bölünmesi Canlılarda büyüme, gelişme ve üreme hücrelerinin çoğalması ile gerçekleşir. Hücre çoğalması iki şekilde olur. Bunlar mitoz ve mayoz hücre bölünmeleridir.  Mitoz Bölünme Bu bölünmeyle ana hücredeki materyali eşit şekilde ve aynı nitelikte olmak üzere yavru hücreye aktarılır. Çok hücreli canlılarda büyüme, dokuların yenilenmesi

Daha Fazlası

Hücre Zarından Madde Geçişleri

Tyt 04.08.2017 - 04:40

madde iletimiHücre Zarından Madde Geçişleri Özet Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine

Daha Fazlası

Fotosentez

Yks 31.07.2017 - 14:57

kloroplast ve mitokondri ilişkisiFotosentez Konu Özeti Bitki kloroplastları, güneş enerjisini besinlerin yapısındaki kullanılabilir kimyasal enerji formuna dönüştürür. Besinlerin yapısındaki

Daha Fazlası

Basit Harmonik Hareket

Yks 31.07.2017 - 09:04

harmonik hareket türleriBasit Harmonik Hareket Özet Esnek yayın ucuna bağlanmış bir cismin çekilip bıra­kılması ile oluşan hareket, ipin

Daha Fazlası

Hücresel Solunum

Yks 28.07.2017 - 11:19

glikolizHücresel Solunum Konu Özeti Hücrelerde yürütülen metabolik faaliyetler için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu enerjiyi hücre solunumla

Daha Fazlası

Osmanlı Kuruluş Devri

Tyt 26.06.2017 - 08:54

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Özet Osmanlı Devleti Türk tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bugün yaşadığımız ülke Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Osmanlı tarihini öğrenirken devletin kuruluşuna göz atmamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Daha detaylı konu anlatımı için detay bölümünden faydalanabilirsiniz. Osmanlıların Genel Özellikleri Çok uluslu bir devlettir.

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Yks 22.05.2017 - 13:58

besinlerin kimyasal sindirim tablosuSindirim Sistemi Özet Yeterli bir beslenme üç temel ihtiyacı karşılar. Bunlar; Vücudun büyüme,

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Tyt 11.05.2017 - 02:42

Siyaset Felsefesi Özet Detaylı bir anladıma girdiğimiz siyaset felsefesi konusunu özet olarak görelim. Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmeyip siyasi olguları ve kurumları ele

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Tyt 15.02.2017 - 16:30

bölme bölebilme özetBölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Fonksiyonlar

Tyt 28.01.2017 - 08:19

Fonksiyonlar Konu Özeti A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve y ∈ B olmak üzere A'dan B'ye bir fonksiyon f ise: f : A →

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Yks 16.12.2016 - 18:56

boşaltım tablosuBoşaltım Sistemleri Özet Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Kimyasal elementleri sınıflandırmak için kullanılan tabloya periyodik tablo adı verilir. Periyodik tabloda evreni oluşturan bütün elementler sınıflandırılmıştır. Bu tabloya bakarak maddenin özelliklerini daha iyi anlayabiliriz. Kimya bilimi periyodik tabloda g&o...

Devamını Gör

Molekül ve bileşik kavramları kimyada çok karıştırılan iki kavramdır. Bu iki kavramı da detaylı öğrenmek için ilgili konulara çalışmanız gerekir. Molekül nedir? Bileşik nedir? Molekül iki veya daha fazla atomdan oluşan en k&uu...

Devamını Gör

İlk Türk devletlerinde Kutultay bir danışma meclisi olarak görev almıştır. Kurultay'ın demokratik bir niteliği olduğu şu açıdan söylenebilir. Kurultay'ı oluşturan üyeler toplumun çeşitli sınıflarından gelmektedir. Örneğin ileri gelenle...

Devamını Gör

Eski dünya kıtaları dediğimiz zaman tarihin akışının gerçekleştiği kıtalar kast edilmektedir. Yoksa coğrafi olarak bildiğimiz kıtaları eski ve yeni diye ayırmamız mümkün değildir. Avrupa'da coğrafi keşiflerin başlamasıyla Kuzey ve Güney Amerika ...

Devamını Gör

Bu soruyu cevaplamak için elektrik konusunun ilk bölümü olan elektrostatik konusunu iyi bilmek gerekir. İçi boş kürelerde yük dışarıda toplanır. Kürenin iç kısmı ise nötr olur. Bu nedenle bir içi boş küreye yük aktarı...

Devamını Gör

Atmosferin gezegenimiz açısından birçok faydası vardır. Bu faydalardan biri de Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlarının tutulmasıdır. Atmosferde uv ışınlarını emen tabaka ozon tabakası dediğimiz tabakadır. Atmosferin katmanları adlı konuda atmosfere det...

Devamını Gör

Bir doğru denklemini yazmak için ihtiyacımız olan iki şey vardır. Bunlardan biri eğimdir diğeri ise doğru üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatıdır. Bunlar bilindiği taktirde doğrunun denklemi rahatlıkla yazılabilir. Doğrunun eğimi m harfiyle gösterilir. Bu ...

Devamını Gör

Osmanlı Devletinin gelişmesiyle birlikte belediyecilik faaliyetleri de önem kazanmıştır. Özellikle 19. yüzyıldan sonra belediyeler ve yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. Osmanlı Devletinde belediye işlerine bakmakla görevli bölüm şehremina...

Devamını Gör

Sürtünme kuvvet cismin hareketine zıt yönde olmaktadır. Bu nedenle hareketsiz duran bir cisme sürtünme kuvveti etki etmez. Cisme kuvvet etki ettiği andan itibaren sürtünme kuvveti artarak devreye girer. Zamanla sürtünme kuvveti maksimum değerine ...

Devamını Gör

Floem ve ksilem bir araya gelerek bitkilerde iletim dokuyu oluştururlar. İletim doku bitkilerde madde taşınmasını sağlayan dokudur. Gelişkin bitkilerde iletim doku mutlaka bulunur. Eğrelti otu, meşe, köknar ve bezelye gibi bitkilerde iletim demeti vardır. Ancak kara yosunu gibi ba...

Devamını Gör
özel ders