Bakterilerin Tür Tayininde Kullanılan Yöntemler | Soru-cevap - Webders.net

Bakterilerin Tür Tayininde Kullanılan Yöntemler

icon_soru
Soru Mine Aslan 31.05.2020 - 18:28

Bakterilerin tür tayininde kullanılan yöntemleri kısaca açıklayınız.

icon_soru
Cevap 01.06.2020 - 07:52

Bakterileri gözle görmesek de biyolojik dengenin çok önemli bileşenleri olduğunu biliyoruz. Bakterileri günlük hayatta genellikle yaptıkları hastalıklarla anmaktayız. Ancak bakterilerin tamamı bu grupta değildir. Hastalık yapan ya da yapmayan çok fazla çeşitti bakteriler bulunmaktadır.

Çeşit sayısı fazla olunca bakterileri sınıflandırmak da önemli olmaktadır. Bakterilerin tür tayininde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

  • Şekillerine göre bakteriler; küre şeklinde, çubuk şeklinde, spiral şeklinde, virgül şeklinde gibi sınıflara ayrılabilir.
  • Hastalık yapma durumlarına göre patojen olan ve patojen olmayan bakteriler olarak sınıflandırılır.
  • Beslenme şekillerine göre ototrof bakteriler ve heterotrof bakteriler bulunmaktadır. Ototrof bakterileri de yine fotoototrof ya da kemoototrof şeklinde gruplandırabiliriz.
  • Solunum şekillerine göre; aerob bakteriler, anaerob bakteriler ve fakültatif bakteriler şeklinde sınıflandırma yapılır.
  • Gram boyası ile boyanıp boyanmama açısından ise gram pozitif (+) bakteriler ve gram negatif (–) bakteriler şeklinde sınıflandırma bulunmaktadır.

Bunun dışında çeşitli yönler de bulunmaktadır. Bakteriler ve virüsler başlıklı yazımızda mikroskobik canlılar hakkında genel bilgiler vermiştik. Oradan da yararlanabilirsiniz.