Bakteri ve Virüsler

12.08.2016 - 23:17

Bakteri ve virüslerin her ikisi de mikroskobik varlıklardır. Bakteri ve virüslerin birçok ortak noktası olduğu düşünülse de bunlar ciddi manada farklı varlıklardır. Bakteri ve virüsler arasındaki farklar bunları varlık diye adlandırmamızda yatıyor. Çünkü virüslerin canlı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Virüsler bakterilere oranla 1000 kat daha küçüktürler. Bu nedenle sadece elektron mikroskobunda görülebilirler. Bakteriler tek başlarına üreyebilen tek hücreli canlılardır. Virüsler ise çoğalmak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar.

bakteri ve virüsler

Bakteri ve Virüsler Nerede Bulunurlar

Bakteriler neredeyse her yerde yaşarlar. Birçok canlının vücudunun içinde ve dışında yaşadıkları gibi cansız ortamlarda da yaşarsalar. Bakterinin yaşaması için gerekli şart uygun ortam koşullarıdır. Her bakteri için uygun PH, sıcaklık ve yoğunluk vardır. Bazı bakterilerin çok yüksek sıcaklık gibi sert koşullarda da hayatta kalmayı başardıkları düşünülmektedir. Örneğin insan midesinde çok asidik ortam olmasına rağmen yaşayan bakteriler bulunur.

Bakteriler gibi virüsler de neredeyse her yerde yaşarlar. Virüsler birçok canlının hücresinin içine girerler. Bakterilerin içine de giren virüs türleri vardır. Bunlar girdikleri canlıda genellikle hastalık yaparlar. Virüsler bulundukları ortamda hastalık yapacak ve çoğalacak imkanı bulana kadar yıllarca durabilirler.

Bakteri ve Virüslerin Yapıları

Bakteriler prokaryot hücre yapısındadır. Zarlı organel bulundurmazlar. Bu yapıları ile yaşayan canlı hücre özelliği gösterirler. Hücre zarı ve sitoplazmaları vardır. Sitoplazma içinde ribozom ve yönetici moleküller bulunur.

Virüsler bilinen hücre yapısı özelliği göstermezler. Onların hücre yapısıyla tek ortak noktası nükleik asitler içermeleridir. Yönetici moleküllerinin olması virüsleri canlıya benzeten en önemli özelliğidir. Virüsleri ölü canlı arası bir formda düşünebiliriz. Virüslerin hücre zarları bulunmaz. Ayrıca enerji üretmeye yarayan yapıları da yoktur. Başka canlıların enerjisini kullanırlar.

Bakteri ve Virüslerde Üreme

Bakteriler genellikle eşeysiz ürerler. Eşeyli üreme canlı sayısını arttırmak için değil genetik çeşitliliği ve çevreye uyumu sağlamak içindir. Bakteri hücreleri eşeysiz bir şekilde bölünürler ve büyüyen her yeni hücre yeni bir bakteriyi oluşturur. Bu açıdan bölünmeleri tek hücreli diğer canlılara benzer.

Virüsler bakterilerden farklı olarak tek başlarına üreyemezler. Virüslerin üreme için gerekli malzemeleri üretecek yapıları bulunmaz. Bu nedenle içine yerleştikleri canlının hücresinden bu ihtiyaçları görürler. Virüslerin üremesi genetik materyalini canlı bir hücre içine enjekte etmeyle gerçekleşir. Bu yapılar eşlendiğinde ve yeni virüs yapısı tamamlandığında hücre dışına çıkarak diğer hücrelere de geçiş yapabilirler.

Bakteri ve Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar

Bilindiğinin aksine çoğu bakteri zararsızdır. Hatta insan için faydalı işler gören birçok bakteri türü vardır. Ancak bazı bakteri türünün hastalık yaptığı bilinmektedir. Bunlara patojen bakteriler denir. Patojen bakteriler hücrelerin yapısını bozar, vücutta toksin birikimine neden olur. Besin zehirlenmesi de bakterilerin neden olduğu bir şeydir. Aynı zamanda menenjit, tüberküloz gibi rahatsızlıklar da bakterilerden kaynaklanmaktadır. Bazı patojen bakteriler öldürücüdür. Bakterilerin neden olduğu hastalıkları tedavi etmek için antibiyotik kullanırız.

Virüsler de patojen ve tehlikelidirler. Çok yaygın olan grip hastalığının nedeni virüstür. HIV, Ebola gibi çok tehlikeli hastalıklar virüslerden kaynaklanır. Bazı virüsler hücrelerin yapısını bozup kanserleşmeye de neden olurlar. Virüslerden kaynaklanan hastalıklar antibiyotikle tedavi edilemezler. Bu hastalıklarda alınan ilaçlar hastalığın belirtilerini geriletme gibi işlevleri görürler. Hastalığa karşı temel mücadele bağışıklık sistemi aracılığıyla verilir.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap