Dolaşım Sisteminin Görevleri Nelerdir? | Soru-cevap - Webders.net

Dolaşım Sisteminin Görevleri Nelerdir?

icon_soru
Soru Havva Nur 07.03.2020 - 10:52

Dolaşım sisteminin görevleri nelerdir?

icon_soru
Cevap 09.03.2020 - 08:39

Vücudumuz çeşitli sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması ile faaliyet göstermektedir. Bu sistemlerden biri de dolaşım sistemidir. Dolaşım sisteminin çok hayati görevleri vardır. Bu nedenle dolaşımsız yaşam düşünülemez.

Dolaşım sisteminin görevleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Akciğerden alınan oksijen hücrelere taşınır. Böylece solunum için hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijen sağlanır.
  • Sindirimden alınan besinler hücrelere taşınır.
  • Hücrelerde oluşan karbondioksit ve diğer atıklar ilgili yerlere taşınır.
  • Endokrin sistemde salgılanan hormonların hedef organlara ulaşması sağlanır.
  • Vücudun farklı bölümleri arasında ısıl dengenin kurulması sağlanır.

Bu görevler düşünüldüğü zaman dolaşım sistemi olmadan yaşamın sürdürülmesi düşünülemez. Çünkü hücrelerimizin canlı kalabilmesi için sürekli olarak oksijen ve besin almaları gerekir. Aksi taktirde solunum yapılamaz ve gerekli enerji üretilemez.

Dolaşım Sistemi Organları ve Görevleri

Dolaşım sistemi organları yazısında dolaşımı oluşturan yapı ve organları görevleriyle anlatmıştık. Şimdi burada da kısaca değinelim. Dolaşım sistemini oluşturan 3 temel yapı vardır:

  1. Kalp
  2. Kan
  3. Damarlar

Kalbin ana işlevi kanı pompalamaktır. Kalp basınçlı bir şekilde kanı pompalayarak dolaşımın devam etmesini sağlar.

Kan ise dolaşımın ana maddesidir. Dolaşımda taşınan maddeler kan içerisinde taşınır. Bu nedenle temiz kanda besin ve oksijen bulunur. Kirli kanda ise karbondioksit ve atık maddeler bulunur.

Damarla kanın akabilmesi için oluşturulmuş yollardır. Kan damarlar içerisinde hareket eder. Farklı özelliklere sahip birçok damar vücudumuzu bir ağ olarak kuşatmıştır. Büyük damarlar olduğu gibi çok küçük damarlar da vücudumuzda vardır.

Dolaşım sistemi hangi yapılardan oluşur ve bunların görevleri nelerdir kısaca değindik. Umarız özet olarak sunduğumuz bu bilgeler faydalı olacaktır.