Gerçek Sıcaklık ile İndirgenmiş Sıcaklık Arasındaki Fark En Az Nerede? | Soru-cevap - Webders.net

Gerçek Sıcaklık ile İndirgenmiş Sıcaklık Arasındaki Fark En Az Nerede?

icon_soru
Soru Sinan Aslan 10.12.2019 - 23:46
Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en az nerede olur? Bunun nedeni nedir?
icon_soru
Cevap 14.12.2019 - 18:16

Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında fark olmasına neden olan tek etmen yükseltidir. İndirgenmiş sıcaklık yazısında bunu detaylı olarak anlatmıştık. Yükseğe çıktıkça her 200 metrede yaklaşık 1 °C kadar sıcaklıkta düşüş olur.

Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en az yükseltisi düşük olan yerlerde olur. Türkiye'de bölge olarak bu Marmara bölgesidir.

Ayrıca deniz kenarları, delta ovaları gibi yükseltisi düşük olan yerlerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark oldukça azdır.

Daha önce sorulan gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark sorusuna da formülü vererek cevap vermiştik. Aradaki fark yükseltinin 200'e bölünmesiyle bulunur. Örneğin 1000 metre yükselti varsa 1000/200 = 5 °C fark vardır diyebiliriz.