Biyocoğrafya Nedir?

29.02.2020 - 19:40

Coğrafya bilimi genel olarak fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak iki ana dala ayrılabilir. Fiziki coğrafya ise gezegenimizin fiziki yapısını ve özelliklerini incelemektedir. İşte bu fiziki yapıyı oluşturan kavramlardan biri de canlılardır. Bu yazıda biyocoğrafya nedir sorusuna yanıt arayacağız. Ardından biyocoğrafya neyi inceler gibi konulara da değineceğiz.

Canlı unsurların yeryüzüne dağılımını nedenleriyle birlikte inceleyen coğrafya alt dalına biyocoğrafya denir. Fiziki coğrafyanın alt dalı olan biyocoğrafya genel olarak bitki ve hayvan dağılımını inceler.

"Bio" canlı, "geography" ise coğrafya demektir. Bu iki kavramın bir araya getirilip Türkçeleştirilmesiyle biyocoğrafya ifadesi ortaya çıkmıştır.

Biyocoğrafyada ana amaç canlıların dağılışıdır. Bitki ve hayvanların dağılış özellikleri farklılık gösterdiğinden biyocoğrafyayı genel olarak bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası olarak ikiye ayrılabilir. Bitki coğrafyasına fitocoğrafya, hayvan coğrafyasına ise zoocoğrafya denir.

Biyocoğrafya nedir

Biyocoğrafya Neyi İnceler?

Biyocoğrafya nedir genel olarak öğrendik. Bitki ve hayvanların dağılışını incelediğini söyledik. Şimdi de bunları nasıl yaptığı konusuna biraz değinelim.

Dünyamız dört ana kürede oluşmaktadır. Bunlar;

  • Atmosfer (Hava küre)
  • Hidrosfer (Su küre)
  • Litosfer (Taş küre)
  • Biyosfer (Canlı küre)

Şeklindedir. İşte biyocoğrafyanın çalışma alanı biyosfer dediğimiz canlı k&uu