Mol Kavramı ile İlgili Sorular ve Cevapları

07.11.2019 - 03:10

Mol kavramı 10. sınıf müfredatının önemli konuları arasındadır. Ancak bu konunun önemi sadece bir yılın müfredatında yer alıyor olmasından gelmiyor. Mol kavramı bilinmeden maalesef kimya iyi anlaşılmıyor. Çünkü kimyada bir şeyin ölçüsü mol olarak verilmektedir. 10. sınıf kimya konuları yazısında da bunu vurguladık.

Bu yazıda mol kavramı ile ilgili sorular ve cevapları üzerinde duracağız. Ancak konuyu hiç bilmiyorsanız size tavsiyemiz öncelikle mol kavramı konu anlatımı kısmına bakmanızdır. Konuyu orada detaylı ve basitçe anlattık. Ardından buraya gelip yine soruları çözebilirsiniz. Eğer konuyu biliyorum diyorsanız sorular aşağıda yer alıyor. Kendinizi test edebilirsiniz.

Mol kavrami ile ilgili sorular ve cevapları
Aşağıdaki sorularda sorun yaşıyorsanız mol kavramı nedir tam anlamışsınız demektir. Bu durumda konuyu tekrar çalışmanızı öneririz.

Mol Kavramı Çözümlü Sorular

Aşağıdaki soruları dikkatli çözmenizi ve çözemediğiniz soruların da mutlaka çözümlerine bakmanızı öneriyoruz. Kimya dersi içerisinde özellikle mol kavramı ciddi soru çözümü isteyen bir konudur.

Mol Kavramı Test Soruları

Soru #1: 1 mol proton kaç gramdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5


Soru #2: 1 mol kaç adet demektir?

A) 1 adet

B) 6,02.1023 adet

C) 100 adet

D) 1000 adet

E) Belli değildir.


Soru #3: 2 mol su kaç gram gelir? (H:1, O:16)

A) 16

B) 18

C) 24

D) 28

E) 36


Soru #4: O2 molekülünden 1 mol kadar alınıyor? Kütlesi ne kadardır? (O:16)

A) 16

B) 22

C) 28

D) 32

E) 40


Soru #5: 73 gram HCI molekülü kaç moldür? (H:1, CI:35,5)

A) 0,5

B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 2,5


Soru #6: Normal koşullar altında 8,96 L hacim kaplayan helyum gazı kaç moldür?

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,6


Soru #7: 48 gram SO2 gazı kaç moldür? (O: 16, S:32)

A) 0,50

B) 0,75

C) 0,90

D) 1,20

E) 1,45


Soru #8: 15 tane karbon atomunun kütlesi kaç akb olur? (C:12)

A) 120

B) 160

C) 180

D) 200

E) 220


Soru #9: 10 tane HNO3 molekülün kütlesi kaç gramdır? (H:1, N:14, O:16 No: Avagadro Sayısı)

A) 63

B) 126

C) 63.No

D) 63/No

E) 630/No


Soru #10: 1,204.1023 adet helyum atomu kaç gramdır? (He:4)

A) 0,2

B) 0,4

C) 0,6

D) 0,8

E) 1


Soru #11: 0,5 mol su (H2O) molekülü kaç mol atom içerir?

A) 0,5

B) 1

C) 1,5

D) 2

E) 3


Soru #12: 0,4 mol H atomu içeren C3H8 molekülü 2,2 gram gelmektedir. Buna göre C3H8'in mol kütlesi nedir?

A) 48

B) 44

C) 40

D) 36

E) 32


Soruların Cevapları ve Çözümleri

Soruların cevapları şöyledir:

 1. A
 2. B
 3. E
 4. D
 5. D
 6. D
 7. B
 8. C
 9. E
 10. D
 11. C
 12. B

Şimdi de çözümlere bakalım.


Çözüm #1: Protonun kütlesi 1 akb olur. 1 mol olduğu için ise 1 gram gelir. Çünkü mol ile akb çarpıldığında gram elde edilir. Cevap A seçeneğidir.


Çözüm #2: 1 mol demek Avagadro sayısı kadar demektir. Cevap B seçeneğidir.


Çözüm #3: Suyun mol kütlesini bulalım. 2H + 1O bulunduğu için 2 + 16 = 18 bulunur. 1 molü 18 gram olduğu için 2 mol 36 gram olur. Cevap E seçeneğidir.


Çözüm #4: O atomunun kütlesi 16 ise O2 molekülünün kütlesi 32 gram olur. 1 molü ise 32 gram gelir. Cevap D seçeneğidir.


Çözüm #5: 35,5 + 1 = 36,5 bulunur. Öyleyse 1 mol 36,5 gelir. 73/36,5 = 2 olduğuna göre 2 moldür. Cevap D'dir.


Çözüm #6: Normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar. Oranlarsak 8,96/22,4 = 0,4 mol bulunur. Doğru yanıt D seçeneği olur.


Çözüm #7: SO2 gazı 1s ve 2O atomundan oluşur. Buna göre 32 + 2.16 = 64 bulunur. 1 mol 64 gram olduğuna göre 48 gram 48/64 = 0,75 mol bulunur. Yanıt B seçeneğidir.


Çözüm #8: 1 adet karbon 12 akb olduğuna göre 15 tanesi de 15.12 = 180 akb olacaktır. Cevap C seçeneğidir.


Çözüm #9: 1 + 14 + 3.16 = 63 bulunur. Demek ki 1 HNO3 63 akb etmektedir. Öyleyse 10 tanesi 630 akb eder. Gram cinsinden sorduğu için akb'yi Avagadro sayısına bölersek gram sayısını elde ederiz. Cevap E seçeneğidir.


Çözüm #10: 1,204.1023 / 6,02.1023 oranlarsak 0,2 elde edilir. 1 mol helyum 4 gram olduğuna göre 0,2 molü 4.0,2 = 0,8 gram edecektir. Cevap D seçeneğidir.


Çözüm #11: 1 mol su 3 mol atom içerir. Çünkü her suda 2 hidrojen ve 1 oksijen olmak üzere 3 atom vardır. Öyleyse 0,5 mol su 0,5.3 = 1,5 mol atom içerir. Cevap C'dir.


Çözüm #12: 1 mol C3H8 molekülü 8 mol hidrojen atomu içermektedir. Öyleyse x mol molekül 0,4 mol hidrojen içerir. Bu şekilde orantı kurarsak molekül 0,05 mol çıkacaktır. 0,05 molü 2,2 çıkıyorsa orantı yaptığımızda 1 molü 44 gram çıkacaktır. Cevap B seçeneğidir.


Yukarıdaki sorular nispeten kolay ve konuyu anlayıp anlamadığımızı ölçen sorulardır. Sorularda anlamadığınız bir nokta olursa tekrar çalışmanızı öneririz.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap