Pozitif Tam Sayılar

19.09.2019 - 18:47

Matematiğin temeli sayılardır. Sayıları sınıflandırabilmek ise temel matematik bilgisi açısından çok önemlidir. Matematikte doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar gibi sayı kümeleri bulunmaktadır. Daha önce tam sayı nedir adlı yazıda çok önemli bir konu olan tam sayılar üzerinde durduk. Bu yazıda ise pozitif tam sayılar üzerinde duracağız.

Önce tam sayı nedir kısaca hatırlayalım.

Matematikte küsuratı olmayan sayılara tam sayılar denir. Tam sayılar kümesi doğal sayılar ve sayma sayıları kümelerini de kapsamaktadır.

Pozitif tam sayılar ise bu sayılardan pozitif olanlarıdır. Yani sayı doğrusunun sağ tarafında yer alırlar.

pozitif tam sayılar

Tam sayılar Z harfiyle gösterildiği için pozitif tam sayıların sembolü Z+, negatif tam sayıların sembolü ise Z- olmaktadır. Pozitif tam sayılar Z+ = {1, 2, 3, 4, 5, ..., ∞} şeklinde gösterilebilir.

Pozitif Tam Sayılarla İlgili Önemli Sorular

Yukarıda pozitif tam sayıları kısaca anlattık. Öğrencilerin en çok sorduğu sorulara da cevap verirsek konuyla ilgili bilgilerimiz daha iyi oturur.

Pozitif tam sayılar kaçtan başlar?

Pozitif tam sayılar 1'den başlar. Bu nedenle en küçük pozitif tam sayı 1'dir.

Pozitif tam sayılar kaça kadar devam eder?

Sayı doğrusu sonsuza kadar gittiği için pozitif tam sayılar da sonsuza kadar gitmektedir.

Pozitif tam sayılar ile sayma sayılarının farkı nedir?

Arada fark yoktur. Pozitif tam sayılar kümesi aynı zamanda sayma sayılar kümesidir.

Pozitif tam sayılar sembolü nasıldır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi pozitif tam sayılar Z+ sembolüyle gösterilir. Semboldeki + işareti sayıların pozitif olduğunu gösterir.

Pozitif tam sayılarda sıfır var mı yani sıfır dahil mi?

Hayır. 0 pozitif ya da negatif bir sayı değildir. 0 nötrdür. Daha önce 0 tam sayı mıdır yazısında bu konuyu detaylı olarak anlatmıştık.

Pozitif Tam Sayı Problemleri

Soru #1: En küçük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en büyük tam sayının toplamı kaçtır?

A) 0

B) 1

C) 11

D) 100

E) 111

Çözüm: En küçük pozitif tam sayı 1'dir. İki basamaklı en büyük tam sayı ise 99'dur. Bu ikisini toplarsak 100 elde ederiz. Cevap D seçeneğidir.


Soru #2: Tam sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her tam sayı aynı zamanda rasyonel bir sayıdır.

B) Pozitif iki tam sayının bölümü de pozitiftir.

C) Negatif tam sayıların da karesi pozitiftir.

D) İki negatif tam sayının çarpımı pozitiftir.

E) Pozitif tam sayılar ile doğal sayılar aynıdır.

Çözüm: İlk dört seçenekte verilen bilgiler doğrudur. Ancak son seçenek yanlıştır. Çünkü doğal sayılarda 0 varken pozitif tam sayılarda 0 yoktur. Cevap E seçeneğidir.


Soru #3: Tam sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki tam sayının bölümü de her zaman tam sayıdır.

B) Negatif tam sayıların birbirine bölümü her zaman negatiftir.

C) Pozitif tam sayılar kümesine çıkarma işlemine göre kapalıdır.

D) Pozitif bir tam sayı ile negatif bir tam sayının çarpımı negatiftir.

E) En küçük negatif tam sayı -1'dir.

Çözüm: İki tam sayının bölümü her zaman tam sayı değildir. Örneğin 2/3 tam sayı olmaz. Negatif tam sayıların birbirine bölümü pozitiftir. Pozitif tam sayılar kümesi çıkarma işlemine göre kapalı değildir. D seçeneği doğrudur. -1 en büyük negatif tam sayıdır. Cevap E seçeneğidir.


Etiketler:
  • matematik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap