Bohr Atom Modelinin Açıklayamadıkları

04.09.2019 - 02:06

Atom ile ilgili bildiklerimiz çeşitli bilim adamlarının kademi bir şekilde katkı yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Her bilim adamı kendi adıyla anılacak olan bir atom modeli ortaya koymuştur. Bu modellerden önemli bir tanesi Bohr atom modeli dediğimiz modeldir.

Devrim niteliğindeki bilgileri içeren bu modelin çeşitli eksikleri bulunmaktadır. Bu yazıda Bohr atom modelinin açıklayamadıkları üzerinde duracağız. Modelin eksiklerine rağmen bir önceki model olan Rutherford atom modeli ile kıyaslandığında epey yeni bilgiler ortaya konmuştur.

Bohr atom modelinin açıklayamadıkları

Bohr atom modelinin açıklayamadıkları aynı zamanda modelin eksikleri olarak anılmıştır. Modelin bu tür yetersizlikleri içermesinin bazı nedenleri vardır.

Bohr Atom Modeli Eksiklikleri

Bohr'un atom modeli, hidrojen atomunun spektrumunu ve hidrojen atomu gibi tek elektronlu (2He+, 3Li2+) iyonların spektrumlarını açıklamaktadır. Fakat birden fazla elektronu olan atomlar için spektrumu açıklamamaktadır. Bu modelin en büyük eksiğidir.

Hidrojen atomunun ışıma spektrumu incelendiğinde manyetik alan içerisinde bazı farklılıklar gözlemlenmektedir. Tek renge ait tek çizgi gibi görünen ancak dalga boyları yakın alt çizgiler bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bazı parlak çizgiler de vardır. Bohr atom modeli bu alt çizgileri ve bazı çizgilerin daha parlak olmasının sebebini ortaya koyamamıştır.

Yine Bohr modelinde elektronların dairesel yörüngelerde bulunduğu varsayılır. Modele göre elektronlar dairesel yörüngeyi takip ederek döner. Ancak bu durum fiziğin temel kurallarıyla çelişmektedir. Çünkü belli bir hızla dönen elektronların sarmal bir şekilde hareket etmesi ve çekirdeğe yapışması gerekir. Öyleyse bunu önleyen nedir?

Bohr bunun nedenini elektronların sadece belli enerjiye sahip olan belirli bir yörüngede bulunabileceğini ifade ederek açıklamaya çalışmıştır. Ancak neden elektronların ille belirli enerji seviyelerinde olması gerektiğini ifade edememiştir.

Bohr'un bu eksiklikleri tamamlanarak zamanla modern atom teorisi ortaya çıkmıştır.

Bohr Atom Modeli Varsayımları

Bohr atom modeliyle ortaya konan varsayımları bir kez daha hatırlayarak modelin açıkladıklarını ve açıklayamadıklarını görelim.

  • Elektronlar çekirdeğin etrafında belli enerji seviyesinde sahip yörüngelerde bulunur.
  • Yörüngenin enerjisi boyutuyla ilişkilidir. En küçük yörüngenin enerjisi en azdır.
  • Elektron yörüngeyi değiştirirken radyasyon yayar veya radyasyonu soğurur.

Bohr'dan önce Rutherford tarafından ortaya konan modelde çekirdek ve atom altı parçacıklar büyük ölçüde tanımlanmıştır. Ancak enerjinin kesikli yapısını, atomun kuantum modelini Bohr ortaya konmuştur. Böylece modern atom teorisi konusunda çok önemli bir adım atılmıştır.

Bohr atom modeline göre elektron çekirdekten uzaklaştıkça bulunduğu katmanın enerjisi artar. Ancak her enerji seviyesinde yörünge yoktur. Yörüngelerin enerjisi kesikli yani kuantumludur.

Aslında kuantumlu enerji fikri daha önce Planck tarafından ortaya konmuştur. Bohr bu fikri atomun davranışını açıklamak için kullanmıştır.

Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap