Müttefik Devletler

09.04.2019 - 11:38

Uluslararası antlaşmalar ile ittifak kuran devletlere müttefik devletler denir. Ancak tarihsel açıdan müttefik devletler daha çok 2. Dünya Savaşında Faşist yönetimlere karşı ittifak yapan devletleri kapsamaktadır. Yine bizim dahil olduğumuz 1. Dünya Savaşında da böyle müttefik devletler kurulmuştur.

Türk tarihinde biz daha çok I. Dünya savaşı üzerinde dururuz. Çünkü biz bu savaşta itilaf devletlerine karşı Almanya ve Avusturya ile ittifak kurduk. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefikleri Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Romanya olmuştur. Buna karşı İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği itilaf devletleri bulunmaktadır.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, müttefik devletler denince daha çok 2. dünya savaşında Almanya'ya karşı birlik olan devletler akla gelir. Bunlar I. Dünya savaşında da Almanya ve Osmanlı'ya karşı savaşmış ülkelerdir. Kısacası I. Dünya Savaşının itilaf devletleri, 2. Dünya Savaşında müttefik devletler olmuştur. Bu tabirler tarihsel olarak nereden baktığınıza göre değişkenlik göstermektedir. Müttefik demek esasen ittifak yapan demektir.

müttefik devletler

2. Dünya Savaşı'nda Müttefikler

2. Dünya Savaşı Mihver Devletler ile Müttefik Devletler arasında geçmiştir. Bu iki topluluk aslında I. Dünya Savaşı'nda da savaşmış devletlerdir. 2. Dünya Savaşı tarafları yazısında bu devletleri paylaşmıştık. Şimdi önce mihver ne demek onu öğrenelim.

Mihver Devletler Faşist yönetim sistemine geçmiş ve dünyadaki ekonomik koşulların bir sonucu olarak baskıcı iktidarlarla yönetilen devletlerdir. Bu devletler:

 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
 • Bulgaristan
 • Macaristan
 • Romanya

Şeklindedir. Bu gücün başını Almanya çekmektedir. I. Dünya Savaşı'nda büyük bir yenilgi yaşayan ve ağır Versay Antlaşmasıyla yüz yüze kalan Almanya tekrar güçlenmiş ve çok büyük bir silahlanma yaşamıştır. Ardından Avrupa'ya saldırmış ve büyük işgallere imza atmıştır. Almanya'nın yıkıcı karşısında direnemeyen Avrupa Devletleri İngiltere ve Rusya öncülüğünde bu güce karşı ittifak yapmıştır.

Müttefik Devletler şöyle sıralanabilir:

 • SSCB
 • İngiltere
 • Fransa
 • Amerika
 • Polonya
 • Çin
 • Kanada
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Çekoslovakya
 • Yunanistan
 • Norveç
 • Hollanda
 • Belçika
 • Brezilya
 • Güney Afrika

Almanya başta Rusya ile iyi geçinmiş ve bu sayede Polonya ve Fransa'yı işgal etmiştir. Aynı zamanda birçok Avrupa ülkesine karşı savaşan Almanya eş zamanlı olarak Rusya ile yaptığı saldırmazlık antlaşmasını ihlal ederek hammadde temini için Rusya'ya da saldırmıştır. Bunun üzerine Almanya'nın yıkıcı gücüne karşı müttefik devletler topyekun savaşmıştır. Türkiye bu savaşın dışında kalmayı başarmıştır.

Mihver ve Müttefik Devletler Arasında Savaş

Mihver devletlerin saldırılarına karşı birlik olan Müttefik devletler çok büyük kayıplar vermiştir. Özellikle Almanya Ruslara büyük bir kayıp verdirmiştir. Aynı zamanda Çin'e saldıran Japonya'da Çin'e çok büyük kayıplar yaşatmıştır.

ABD'nin kendisine petrol satmayı reddetmesi üzerine Japonya ABD'ye saldırmıştır. Bunun üzerine Amerika da savaşa dahil olmuş ve Japonlar'la birçok adada büyük bir savaş yürütmüştür. Ayrıca Amerika Avrupa'da Almanya'ya karşı olan savaşta da büyük yardımlar yapmıştır.

İlk başta çok hızlı ilerleyen Mihver devletler zamanla güç kaybetmiş ve durdurulmuştur. Ardından bu devletler müttefikler tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Almanya işgal edilip ikiye bölünmüştür. Japonya'ya atom bombası atılmıştır. Japonya kesin bir şekilde mağlubiyeti kabul etmiştir.

Savaşı kazanan müttefikler çok büyük kayıplar verdikleri için savaşı önlemek üzerine Birleşmiş Milletler'i kurmuşlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri ise müttefik devletlerden kurulmuştur. Bu devletler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin şeklindedir.


Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap