İkinci Dünya Savaşı Tarafları

04.08.2017 - 07:51

İkinci Dünya savaşı insanlık tarihinin gördüğü en büyük felaketlerden biridir. Türkiye bu felaketin içine girmediği için çok şanslıdır. Ancak bu felaket doğal olarak bizi de değiştirmiştir. Her ne olursa olsun bu savaşın nedeni, etkileri ve sonuçları çok önemlidir. 2. Dünya Savaşı ile ilgili en temel bilgi ise taraflardır.

İkinci Dünya Savaşı konusuyla ilgili detaylı bilgi almak için II. Dünya Savaşı konusuna çalışmanız gerekmektedir.

Mihver Devletler

Faşist yönetimi benimsemiş ve genellikle Birinci Dünya Savaşında istediğini alamamış devletlerdir.

2. Dünya Savaşındaki Mihver Devletler şunlardır:

 • Almanya
 • İtalya
 • Japonya
 • Bulgaristan
 • Macaristan
 • Romanya

Mihver Devletlerinin sayısı ittifak güçlerine göre epey düşüktür. Dünyayı kasıp kavuran mihvere karşı neredeyse bütün dünya birlik olmuştur diyebiliriz.

Müttefik Devletler

Savunma durumunda olan müttefik devletler İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş açmasıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla bu ülkelere SSCB, Çin, Amerika gibi devletler de dagil olacaktır.

 • SSCB
 • İngiltere
 • Fransa
 • Amerika
 • Polonya
 • Çin
 • Kanada
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Çekoslovakya
 • Yunanistan
 • Norveç
 • Hollanda
 • Belçika
 • Brezilya
 • Güney Afrika

Müttefik devletlerde Nazi saldırısına karşı toplu bir ittifak vardır. Kapitalist Amerika ile Komünist Rusya aynı safta yer almıştır.

ikinci dünya savaşı tarafları

Savaşın Seyri

İkinci Dünya Savaşı tarafları bir günde şekillenmemiştir. Savaşa ülkeler kademeli olarak girmişlerdir.

Savaşın çıkmasının esas nedeni Almanya’nın Birinci Dünya Savaşında kendisine giydirilen Versay Antlaşmasını onursuz görmesidir.

1933 yılında iktidara gelen Nazi Partisi ve onun lideri Adolf Hitler Almanya halkını arkasına almış, adım adım ordu ile ilgi konulan yasakları delmiş, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettikten sonra yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa bu duruma bir süre sessiz kalmak durumunda kalmıştır.

Ancak 1939 yılının Eylül ayı başında Almanya’nın Polonya’ya top ateşine tutmasına karşın aynı gün içerisinde İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş açmıştır. Böylece savaşın omurgası oluşmuştur.

Zamanla gelişen ve hızlı yayılan savaşa birçok devlet katılmıştır. Savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’da üç tane faşist lider yönetimdeydi. Bu nedenle bu devletler işbirliği içerisinde saldırgan ve yayılmacı politikalar izliyordu.

Almanya ile Sovyetler birliği bir Saldırmazlık Paktı imzalamış. Ancak Almanya savaşında ortasında 1941 yılının Haziranında habersiz bir şekilde Rusya içlerine girmeye başlamıştır. Amerika’nın İngiltere’yi desteklemesiyle ve Japonya’nın Amerika’ya saldırmasıyla Amerika da kendini savaşta bulmuştur.

Böylece Dünyanın gelişmiş ve büyük bütün ülkeleri savaşa girmiştir. Zamanla müttefik arayışlarına girip irili ufaklı birçok devleti yanlarına çekmeye çalışmışlardır.

Almanya Rusya’da çok hızlı ilerlemiş ve Sovyet halkının önemli bir bölümünü katletmiştir. Japonya da Çin’i işgal ederek aynısını yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük insan kaybını Çin ve SSCB vermiştir.

Başta çok hızlı ilerleyen, Avrupa’yı ve Kuzey Afrika’yı ele geçiren Almanya önderliğindeki Mihverler bütün dünyanın karşılarına dikilmesiyle zamanla durdurulmuştur. Büyük bir yenilgi alan Mihver devletlerde iktidar değişiklikleri olmuştur. Almanya yıkılmış ve ikiye ayrılmıştır.

2. Dünya Savaşı ve Türkiye

1. Dünya Savaşında Almanya ile aynı safta yer alan Türkiye 2. Dünya Savaşında tarafsız kalmayı seçmiştir. Savaş teknolojisinin gelişmesi, ağır sanayi tanklarının ve uçakların savaş seyrini belirlemesi bunda önemli bir etkendir. Türkiye o yıllarda sanayileşmesini gerçekleştirememiş ve zor bir maceraya atılmak istememiştir.

2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de 1. Dünya Savaşında savaşmış olan İsmet İnönü cumhurbaşkanlığı koltuğundaydı. İsmet İnönü politikalarıyla çok zor olan bir görevi yaptı ve Türkiye’yi savaşın dışında tuttu.

Türkiye Fransa ile yaptığı anlaşma gereği savaşa müttefiklerin safında girmek zorundaydı. Ancak elinde savaşa girecek donanımı yoktu. Ayrıca ittifak saflarında yer alan Rusya Türkiye’den toprak talebinde bulunuyordu.

Savaşa Türkiye’nin mutlaka girmesini isteyen Churchill müttefik devletlerin lideri gibi Hitler karşısında savaşı idare ediyordu. Adana’da ve Mısır’da iki kez İsmet Paşa ile görüşen Churchill savaşa girme konusunda Türkiye’ye baskı yapıyordu.

Türkiye ise Savaşa girmemek için elindeki malzeme yetersizliğini bahane ediyordu. Kendi savaşlarına zor malzeme yetiştiren müttefikler Türkiye’nin önce savaşa girmesini, gerekli silah ve malzemenin zamanla tedarik edeceğini söylüyordu.

Bu görüşmeler sürerken Türkiye başarılı bir oyalama politikasıyla savaşın dışında kaldı. Savaşın sonucunun belli olduğu son günlerde baskılara direnemeyen Türkiye Alman büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi ve mecliste savaş kararı çıkardı. Böylece Türkiye’ye Almanya’ya resmi olarak savaş açmış bulunuyordu. Ancak mecliste çıkan karar savaş açma tarihini barış anlaşmasının tarihinden bir sonraki gününe denk geliyordu.

Böylece Türkiye fiili olarak savaşa iştirak etmemiştir. Ancak savaş koşullarının yarattığı seferberlik ve ekonomik bunalımı yaşamıştır.


Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap