Ototrof Nedir?

17.05.2018 - 15:17

Canlılar, kendi besinlerini üretip üretememelerine göre heterotrof ve ototrof olarak sınıflandırılır. Bir de bu ikisinin de özelliklerini gösteren hem ototrof hem heterotrof canlılar da vardır.

Bütün canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar bu enerjiyi solunum yoluyla besinlerden alır. İnsanlar olarak bizler enerji üretmek için mutlaka bir şeyler yemeliyiz. Yediğimiz şeyler bitki veya hayvansal besinler içerir. Bizim gibi ihtiyaç duyduğu besinleri dışarıdan alan canlılara heterotrof denir.

Kendi besinini kendisi üreten üretici canlılara ototrof denir. İlk akla gelen ototrof canlılar yeşil bitkilerdir.

Ototrof canlılar üretici canlılardır. Bu nedenle kendileri besin üretir. Bu besini hem kendileri kullanır hem de onları tüketen canlılar kullanır. Örneğin yeşil bir bitki fotosentez yaparak güneş enerjisini ürettiği besinin yapısına kazandırır. Bu besindeki enerjiyi hem kendisi kullanır. Hem de insanlar olarak biz o yeşil bitkiyi tükettiğimizde içerisindeki besini kullanırız.

ototrof nedir

Ototrof Beslenme Çeşitleri

Ototrof canlı nedir kısaca öğrendik. Kendi besinini kendisi üreten canlılar ototrof kategorisine girmektedir. Ancak kendi besinini üretmenin tek bir yolu yoktur. Ototrof beslenme çeşitleri iki tanedir.

 1. Fotoototrof
 2. Kemoototrof

Şimdi bunları kısaca anlatalım.

Fotoototrof Nedir?

Işık enerjisiyle besin üreten canlılar bu kategoriye girmektedir. Fotoototrof canlılara örnek olarak aklımıza direk yeşil bitkiler gelmektedir. Ancak ışıkla besin üretme sadece bitkilere has bir özellik değildir.

Işık enerjisiyle besin üretmeye fotosentez denir.

Fotosentetik bakteriler de fotosentez yaparlar. Sadece bunların fotosentezi bitki fotosentezinden farklılık gösterir. Öglena gibi tek hücreli ökaryot canlılar da yine fotosentez ile besinlerini üretirler. Birçok yeşil alg fotosentez yapar. Bahsettiğimiz bütün bu canlılar fotootrof canlılara örnektir.

Kemoototrof Nedir?

Canlılar besin üretmek için her zaman ışık enerjisini kullanmaz. Kemosentez denilen yöntemle organik molekülleri oksitleyerek de enerji elde edilebilir. Elde edilen bu enerji fotosenteze benzer bir yolla besin üretilmesinde kullanılır.

Kemosentetik ototrof canlılar kendi besinlerini üretirler ancak bu canlılar genellikle basit yapılı canlılardır. Besin piramidi açısından çok büyük bir enerji devirleri söz konusu değildir.

Kemoototroflar bakterilerden oluşur. Bu gurubun bütün elemanları bakteridir. Azot bakterileri, kükürt bakterileri ve hidrojen bakterileri bu canlılara örnek olarak gösterilebilir.

Ototrof ve Heterotrof Canlıların Ortak Özellikleri

Bütün canlıların ortak birçok özelliği vardır. Ototrof ve heterotrof canlıların da ortak özellikleri çoktur. Aslında aralarındaki tek fark beslenme farkıdır. Ototrof canlılar kendi besinlerini üretirken heterotrof canlılar ise besini hazır olarak diğer canlıları tüketerek alır.

Bu canlı sınıfları arasındaki ortak özellikleri anlamak için hayvan ve bitkilerin ortak özelliklerine bakabiliriz. Çünkü bitkiler üreticilere, hayvanlar da tüketicilere örnek olabilir. Canlıların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Hücresel yapı gösterme
 • Metabolizmaya sahip olma
 • Hücresel organizasyon
 • Çevreye karşı tepki
 • Yönetici molekül içerme
 • Genetik bilgi taşıma
 • Üreme
 • Protein sentezi gerçekleştirme
 • Enzim kullanma

Bu özellikleri daha da çoğaltabiliriz. Ancak yukarıda saydıklarımız en belirgin ortak özelliklerdir. Bu özellikler arasında bazı farklar olabilir. Örneğin üreme canlıların ortak bir özelliği iken canlılar farklı şekillerde üreyebilir.


Etiketler:
 • biyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap