Sitoloji Nedir?

05.05.2018 - 22:35

Sitoloji biyolojinin bir alt dalıyken bugün kendi başına bir bilim sahası haline gelmiştir. Hücreyi inceleyen bilim dalına sitoloji denir. Sitolojinin çalışma sahası hücredir.

Canlılığın en küçük yapı birimi hücredir. Tek hücreli canlılardan çok hücreli gelişkin canlılara kadar yaşayan bütün organizmalar hücreden meydana gelmiştir. Öyleyse canlılık en temelde hücre bazında ele alınmalıdır.

Hücre bilimi olan sitoloji sadece hücreyi gözlemekle kalmaz aynı zamanda hücreyle ilgili birçok soruya da cevap arar. Sitoloji uzmanına sitolog denir.

Siyolojiyle histoloji karıştırılmamalıdır. Sitoloji hücreyi incelerken histoloji hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu dokuyu inceler.

sitoloji nedir

Sitoloji Neyi İnceler?

Sitolojinin hücre bilimi olduğunu söyledik. Bu nedenle elbette sitoloji hücreyi inceler. Ancak bu dışarıdan görüldüğü kadar basit ve tek düze bir süreç değildir.

Hücreyi incelemek açısından sitoloji bilimi iki temel şeyi yapar. Bunlardan biri normal hücreyi incelemek ikincisi ise hastalık açısından hücreyi ele almaktır. Bu da sitolojinin tıp için önemli bir kaynak olmasına neden olmuştur.

İnsan vücudu milyonlarca hücreden oluşur ve bunlar, hastalıkların teşhisine yardımcı olmak için uygun hazırlıklardan sonra mikroskop altında örneklenebilir ve mikroskop altında incelenebilir.

Bu süreç, hem hücre çekirdeğinin hem de hücrenin sitoplazmasının anormal değişiklikleri için tek tek hücrelere bakmayı içerir. Çekirdek, hücreyi kontrol eden genetik materyali içerir ve hangi hücrenin nasıl bir yapıya bürüneceğini belirler. Hücrelerin hangi dokuya ait olacağı çekirdekteki DNA ile belirlenmiştir. &Cced