Amorf Katılar

23.04.2018 - 20:43

Maddenin üç temel halinden biri katı halidir. Katı maddeler ikiye ayrılır. Bunlar kristal ve amorf katılar şeklindedir. Katı maddelerin büyük çoğunluğu kristal yapıdadır. Bununla birlikte bir bölümü de amorf katılar gurubuna girer. Bu yazıda amorf katılar ve özellikleri üzerinde kısaca duracağız.

Amorf katı yani kristal olmayan katı, molekülleri belirli bir örgü modelinde düzenlenmemiş katıdır. Bu gibi katı maddelere arasında cam, plastik ve jel gibi örnekler verilebilir. Amorf katılar şekilsiz katılar olarak da isimlendirilebilir.

amorf katılar

Katı ve sıvılardan her ikisi de maddenin yoğun halindedir. Her ikisinde de atomlar birbirine yakın dizilmiştir. Buna rağmen katı ve sıvıların özellikleri farklıdır. Çünkü katılarda moleküllerde daha düzenlidir. Bunun sonucunda katıların bir şekli olmasına rağmen sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır. Demek ki moleküllerin dizilimi maddenin özelliklerini belirlemede çok önemli bir faktördür.

Katı ve sıvı maddeler konu anlatımı kısmında amorf katılar da dahil olmak üzere bu konu üzerinde durmuştuk.

Kristal ve Amorf Katılar Arasındaki Fark

İki ana katı sınıfı vardır: kristal katılar ve amorf katılar. Bunları birbirinden ayıran temel şey atomik yapılarıdır. Kristalli katılar birbirine tekrar eden düzenli desenler şeklinde molekül dizilimine sahiptir. Buna rağmen amorf maddelerde bu düzen yoktur.

Amorf katılar kesildiklerinde düzgün bir yüzey bırakmazlar. Camların şekilsiz kırılmasının sebebi moleküler yapısının düzensiz olmasıdır. Yine aynı şekilde plastiği kestiğinizde simetrik bir görüntü elde edemezsiniz.

Elmas amorf mu?

Elmas kristal katılar sınıfına girer. Kristal katılar da kendi aralarında iyonik kristaller, kovalent kristaller, moleküler kristaller ve metalik kristaller olmak üzere dört guruba ayrılır. Elmas bir kovalent kristaldir.

Tereyağı amorf mu?

En çok merak edilen maddelerden biri de tereyağıdır. Evet tereyağı amorf bir yapıdadır.

Amorf katılar sert midir?

Böyle bir genelleme yapmak zordur ancak amorf katılar genellikle sert değildir. Plastik, tereyağı ve jel gibi örneklere bakarsak bunu rahatlıkla görürüz.

Amorf yapı taşıyan katılar ısıtıldıklarında doğrudan erimezler. Önce yumuşayıp ara bir forma geçerler.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap