Kinematik Nedir?

12.04.2018 - 19:52

Fizik birçok alt dala ayrılmıştır. Fiziğin alt dalları konusunda buna değinmiştir. Fiziğin kuvvet, hareket, iş ve enerji gibi konularını inceleyen alt dalına mekanik denir. Mekaniğin doğrudan kuvvet etkisinde hareketi inceleyen alt dalına ise dinamik denir. Kinematik nedir sorusuna böyle bir giriş yaptık çünkü kinematiği anlamak için kısaca dinamik denir bilmemiz gerekir.

Dinamik ikiye ayrılır:

  1. Kinetik
  2. Kinematik

Yani kinematik dinamiğin bir alt dalıdır. Kinematik ve dinamik arasındaki fark hep sorulmaktadır. Ancak kinematiğin dinamiğin alt dalı olduğu unutmamak gerekir.

kinematik nedir

Kinematik ve Kinetik

Yukarıda belirttiğimiz gibi kinematik ve kinetik dinamiğin alt dalıdır. Dinamik ise kısaca kuvvet etkisinde hareket eden cisimlerin davranışını inceleyen bir klasik mekanik konusudur.

Burada şunu sormamız gerekir. Neden dinamiği kinematik ve kinetik diye iki farklı alana ayırıyoruz? Bu ikisinin arasındaki fark nedir?

Hareketin nedenlerini ele almadan sadece hareketin özelliklerini ve sonuçlarını ele alan fizik dalına kinematik denir.

Yukarıdaki tanım aslında her şeyi açıklamaktadır. Kinematik dinamiğin içinde sadece hareketi inceler. Harekete neden olan kuvvetin özellikleri ile ilgilenmez. Hareketin hız, ivme, yön gibi özelliklerini inceler.

Kinetik ise içine kuvveti dahil eder. Hareketi kuvvet etkisiyle ele alır. Dinamikte konunun içine kuvvet hesabı giriyorsa o zaman kinetik alanına girmiş oluyorsunuz demektir.

Mekaniğin bir başka alt dalı olan statik ise durağan koşulların denge özelliklerini inceler. Yani gördüğünüz gibi klasik mekanik birçok alana bölünmüştür.

Kinematik Örnekleri

Kinematik cisimlerin konum, zaman, hız, ivme gibi özelliklerini inceler. Örneğin bir hareketlinin konum zaman grafiği kinematiğin konusudur.

Hız ve konum arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak tarif edebiliriz. Sabit hızlı bir harekette konum zaman grafiği doğrusal olacaktır. Ancak hızlanma yani ivme işin içine girerse konum zamana oranla daha fazla artacaktır. Böylece bir eğri grafik ortaya çıkacaktır.

Matematiksel olarak doğru ve eğri denklemlerinin karakterleri farklıdır. Kinematik herhangi bir harekete matematiksel açıklama getirerek belirli bir cebirsel ifade üretir. Bu sayede herhangi bir anda hareketlinin konumu, hızı ve ivmesi bulunabilir. Bütün bunlar kuvvetten bağımsız hesaplanır.

Yine ivme sabitken hız sabit olarak artar. İvme azaldığında dahi ivme hala varsa hız artmaya devam eder. Bu ikisinin arasındaki ilişki konuma eğrisel olarak yansır. Hız, ivme ve konum arasında bir bağıntı kurmak için bir eğri denklemine ihtiyaç duyarız. Eğer ivme yoksa hız sabit olur. Böylece konum ve zaman arasında basit bir ilişki kurulabilir.

Fizikte hız - zaman grafiğinin altında kalan alan yolu vermektedir. Eğer hız zaman grafiği doğrusalsa altta kalan alanı geometri ile basitçe hesaplayabiliriz. Fakat hız ivmeliyse yani eğriselse bu durumda alanı bulmak için integral hesap kullanmamız gerekecektir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap