Biyoçeşitliliğin Yararları ve Biyoçeşitlilik Örnekleri

11.04.2018 - 19:00

Biyoçeşitlilik çeşitli ekosistemlerin sahip olduğu tür zenginliğini ve bütün türlerin popülasyonlarındaki genetik farklılıkları içeren bir doğal zenginliktir. Biyoçeşitlilik konusunda bunu detaylı olarak anlatmıştık. Bu yazıda daha çok biyoçeşitliliğin yararları üzerinde kısaca duracağız. Bununla birlikte bu yararların ortaya çıkabildiği örnekleri tartışacağız.

biyoçeşitliliğin yararları ve örnekleri

Tanımdan da anlaşıldığı üzere biyoçeşitlilik aslında canlı çeşitliliği demektir. Peki, biz canlılardan faydalanmıyor muyuz? Öyleyse ne kadar farklı canlı olursa o kadar farklı fayda sağlama imkanımız olur. Ancak biyolojik çeşitliliği bir yarar olarak görmekten çok bir zorunluluk olarak görmeliyiz. Çünkü ekosistem dengesi ancak farklı türlerin bir arada yaşamasıyla mümkün olur. Bu ortadan kalktığı zaman yaşam da tehlikeye girecektir.

Biyoçeşitliliğin Yararlarına Ait Örnekler

Biyoçeşitliğin yararları kısaca maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Ekolojik denge daha kolay sağlanır.
 • Daha güzel ve verimli bir çevre elde edilir.
 • Daha çok çeşitli besin kaynağı sağlanır.
 • Doğal yaşam korunur.
 • Canlı hammaddesine dayanan ekonomik faaliyetler çeşitlenir.
 • Turizm faaliyetlerinde biyoçeşitlilik önemli bir etkendir.
 • Canlılardan daha üst düzeyde yararlanma imkanı doğar.

Yukarıda saydığımız maddelerin her biri altında birçok alt maddeyi içermektedir. Bu konuda bazı örnekler verelim:

Bitki Çeşitliliği

Bitkilerin çeşitli olması bitkilerin sağladığı faydaların da çeşitli olması anlamına gelir. Bitkilerin bize sağladıklarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Bitkiler fotosentez ile havayı temizler.
 • Ağaç kökleri erozyonu engeller
 • Toprağın hayat bulmasına olanak sağlar.
 • Ormanlar sayesinde diğer canlılara yaşam alanı doğar.
 • Besin maddesi olarak bitkiler kullanılır. Bitkiler üretici canlılardır.
 • Orman çeşitliliği kereste çeşitliliği sağlar. Orman sanayisi önemli bir ekonomik faaliyettir.
 • Bitkiler ilaç yapımında kullanılır. Ne kadar çok çeşit olursa o kadar çeşitli ilaç üretilebilir.
 • Tarımsal çeşitlilik beslenme konusunda dışa bağımlılığı azaltır.

Görüldüğü gibi sadece bitki konusunda biyoçeşitliliğin önemi hakkında birçok örnek verebiliyoruz. Ülkemiz iklim olarak uygun olduğu için zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitliliği korumalı ve geliştirmeliyiz.

Hayvan Çeşitliliği

Haycancılık insanlığın ilk dönemlerinden itibaren çok önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Hatta tarımdan önce insanlar sadece hayvanları avlayarak ve toplayıcılık yaparak uzun süre yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hayvan türü çeşitliliği hayvancılığa dayanan ekonomik faaliyetlerin de çeşitlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu da biyoçeşitliliğin yararlarından biridir.

Hayvan çeşitliliğinin faydalarına şöyle örnekler verebiliriz:

 • Hayvan kaynaklı besinler bizim için çok önemlidir. Et, süt ve süt ürünleri, yumurta beslenmemizin önemli bir parçasıdır.
 • Hayvanlar uzun süre boyunca taşımacılığın ana aktörüydü. Motorlu taşıtların gelişmesiyle bu işlev geri planda kalmıştır.
 • Hayvanların deri, kürk ve tüylerinden çok çeşitli giyim ürünleri yapılmaktadır.
 • Balıklar balıkçılık için çok önemlidir.
 • Hayvanlar bitkileri tüketerek besin döngüsünün ilerlemesini sağlamaktadır.

Bütün bunları saydığımız zaman biyoçeşitliliğin sayısız yararı olduğunu görüyoruz. Peki, biyoçeşitliliğin zararları yok mu? Bu zararlar nelerdir?

Doğrusunu söylemek gerekirse biyolojik çeşitlilik büyük oranda fayda sağlamaktadır. Ancak çok sayıda tür ve canlının olması su gibi doğal kaynakların tüketilmesini hızlandırabilir. Kaynaklar sınırlı olduğu için popülasyon dengesi sağlanacak ve tür sayısı da korunacaktır. Biyoçeşitliliğin bunun dışında ciddi bir zararı yoktur. Ekosistem dengesi korunduğu sürece canlı çeşitliliği fayda sağlayacaktır.


Etiketler:
 • biyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap