Molarite

29.01.2018 - 20:30

Kimya dersinde soruları çözebilmek için mol kavramı ve molarite kavramı gibi temel kavramsal bilgilere hakim olmak gerekir. Bu yazıda molarite nedir sorusuna yanıt arayacak ve konuyla ilgili çözümlü örnekler göstererek konuyu iyi öğrenmeye çalışacağız.

Kimyada normalite veya molalite gibi kavramlar da mevcuttur. Ancak bu kavramlara girmeden en yaygın derişim birimi olan molariteyi anlamaya çalışalım. Bu konu anlaşıldığı taktirde diğer konular da rahatlıkla anlaşılacaktır.

Molarite Nedir?

Molarite çözeltilerde kullanılan bir derişim birimidir. Bu derişim birimi sayesinde çözeltinin içerisinde çözünen madde miktarı hakkında bilgi sahibi oluruz. Hesaplamalarımızı da ona göre yaparız. Burada konuyu anlamak için molaritenin tanımına çok iyi dikkat etmek gerekir.

Molarite 1 litre çözücüdeki çözünen maddenin mol sayısı olarak ifade edilir.

Sorularda şöyle bir ibareyle karşılaşabilirsiniz: "250 ml 0,4 molar çözelti"

Bu durumda yapmanız gereken tek şey orantı kurmaktır. 0,4 molar çözelti demek 1 litresinde 0,4 mol çözünen var demektir. 1 litre 1000 ml olduğuna göre şöyle bir orantı kurabiliriz:

1000 ml çözeltide 0,4 mol varsa, 250 ml çözeltide kaç mol olur? Buradan da 250 ml çözeltide 0,1 mol olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi formül kullanmadan, tanımdan hareket ederek ve orantı kurarak sonuca gayet kolay ulaşabilmekteyiz.

Molarite Formülü

Yukarıda tanımdan yola çıkarak formül kullanmadan sorulara nasıl yaklaşacağımızı kısaca anlattık. Buna ek olarak molarite formülünü de verelim.

Molarite için en önemli formül m = n/V formülüdür. Burada m molarite, n mol sayısı, V de hacimdir. Formül üzerinde çeşitli oynamalar yaparak soruda eksik verilen kısmı rahatlıkla bulabilirsiniz.

molarite

Bazı sorularda molarite ve yoğunluk ilişkisi karşımıza çıkar. Bu sorularda ise molarite formülü yoğunluk ile birleştirilirse şöyle bir formül elde edilecektir: m = %.d.1000 / MA

Bu formülde m molarite, % yüzde derişim, d yoğunluk, 1000 sabit sayı ve MA da çözünenin mol kütlesidir.

Not: Molaritenin birimi mol/litre şeklindedir.

Molarite ile İlgili Çözümlü Sorular

Öğrendiğimiz bu bilgilerle ilgili sorular çözerek konuyu pekiştirelim. Molarite soruları ile karşılaştığınızda basit orantı kurmayı unutmayın.

Soru #1: 1 litre çözeltide 0,5 mol NaOH varsa, NaOH'ın molar derişimi kaçtır?

Tanım gereği molarite 1 litre çözeltideki çözünen maddenin mol miktarıdır. Bu nedenle soruda zaten cevap 0,5 şeklinde verilmiştir.


Soru #2: 73 g HCI ile hazırlanan 0,5 litre çözelti kaç molardır? (HCI mol kütlesi: 36,5)

Molaritenin 1 litre çözeltideki mol derişimi olduğunu unutmayalım. Soruda 73 / 36,5 = 2 olduğu için 2 mol HCI bulunmaktadır. 0,5 litrede 2 mol olduğuna göre 1 litrede 4 mol HCI olacaktır. Cevap 4 mol/litre olur.


Soru #3: 2,5 litrelik çözeltide 0,75 mol çözünen madde vardır. Buna göre karışımın molar derişimi ne olur?

Basitçe formülü kullanalım: m = n/V yani m = 0,75/2,5 = 0,3 bulunur. Formül yerine orantı kurduğunuzda da aynı sonucu elde edersiniz.


Soru #4: 750 ml'de çözünen 25 g KBr tuzunun molaritesini hesaplayın. (KBr mol kütlesi 119)

Önce çözeltide kaç mol tuz olduğunu bulalım. 25/119 = 0.21 bulunur. Orantı kurarsak ya da formülü (n/V) uygularsak 0.21/0.75 = 0,28 molar bulunur.


Soru #5: NaOH ile 2 litrelik çözelti hazırlanacaktır. Çözeltinin 0,1 molar olması için kaç gram NaOH gereklidir? (NaOH mol kütlesi 40)

0,1 molar demek litresinde 0,1 mol NaOH olacak demektir. Çözelti 2 litre olacağı için 0,2 mol NaOH gereklidir. 1 mol NaOH 40 g olduğu için 0,2.40 = 8 gram NaOH gereklidir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap