Fiziğin Tanımı ve Önemi

02.01.2018 - 21:43

Liseye geçtiğimiz zaman fen bilimleri derslerini fizik, kimya ve biyoloji başlığı altında ayrı ayrı inceliyoruz. Fizik bilimine giriş yaparken de fiziğin tanımı ve önemi ile işe başlıyoruz. Bu yazıda fiziğin tanımından ve öneminden bahsedeceğiz.

fiziğin tanımı ve önemi

Fizik nedir adlı yazıda da fiziği kısaca tanımlamıştık. Fiziğin tanımına ve önemine girmeden önce fizik neden ortaya çıktı ona bir göz atalım.

Fizik Neden Ortaya Çıktı?

Diğer bütün pozitif bilimler gibi fizik de insanın temel ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçları giderme ve daha iyi koşullarda yaşama isteğine paralel olarak da insanda merak duygusu vardır. İnsanoğlu ortaya çıktığı ilk günden beri hem başına gelen dertlere çözümler aramış hem de çevresini merakla gözlemlemiştir.

Bu gözlemlerin bir sonucu olarak insanoğlu doğada gördüğü olayları taklit etmiş ve bunları kendi yararına kullanmaya çalışmıştır. Yanardağlar, depremler, taşkınlar, aşırı yağışlar insanları korkutmuştur. Zamanla deneme ve yanılma ile insanlar bu sorunlara çözümler bulmuştur. Gün geçtikçe tecrübeyle bu çözümler de yerlerini daha iyilerine bırakmıştır.

Merak duygusuyla birlikte doğa üzerine düşünme birikimli olarak artmış ve bir evrede doğa bilimleri gelişme göstermeye başlamıştır. Fizik bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Dağdan aşağı doğru yuvarlanan bir taş, kırılan bir ağaç, nehirde yüzen bir tahta parçası insanların doğayı anlamalarına hep hizmet etmiştir.

Fiziğin Tanımı

Fizik zaman, mekan, madde ve enerji arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan bir doğa bilimidir. Fiziğin kısaca tanımı bu şekilde yapılabilir.

Fizik bilimi gözlem ve deneye dayanmaktadır. Aslında bütün tabiat bilimleri gözlem ve deneye dayanmaktadır. Gözlem ise insanın duyu organlarının bir sonucu olarak ilk zamanlardan beri mümkün olmuştur.

Zamanla gözlem yapabilme kapasitesini arttıran insan fizik bilimini de geliştirmeyi hızlandırmıştır. Fizik biliminin yöntemini de bilim insanları zamanla olgunlaştırmıştır.

Fiziğin tanımını kısaca gördükten sonra şimdi de fiziğin önemi üzerinde biraz durmaya çalışalım.

Fiziğin Önemi

Yukarıda anlattığımız gibi doğa bilimleri merakla birlikte ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Örneğin daha hızlı ilerleyebilmek için tekerlek bulunmuş, ısınmak için ateş ortaya çıkmıştır. Fizik de bu yolla ortaya çıktığı için bir boşluğu doldurmuştur. Bu açıdan bakıldığı zaman fiziğin ve genel olarak da bilginin önemi açıktır.

Fizik bilgisi sayesinde birçok şeyi bugün yapabiliyoruz. Fizik biliminin önemini ilk olarak teknoloji açısından ele alabiliriz. Teknoloji büyük ölçüde fizik bilgisinin ürünüdür. Elektrik bilinmeden, elektromanyetik dalgalar keşfedilmeden, mekanik ilkeleri olmadan ne araba üretilebilir, ne bilgisayar ne de bir cep telefonu. Bütün bunlara baktığımız zaman bile fiziğin önemi gün yüzüne çıkmaktadır.

İnsanların pratik ihtiyaçlarının yanında fikirsel olarak da doygunluğa ulaşmaya ihtiyaçları vardır. Merak duygusu ve bilme isteği insanın en önemli özelliklerinden biridir. Fizik biliminin ilerlemesi sayesinde doğayı şaşırtıcı derecede iyi biliyoruz. Evreni tam çözememiş olsak da Dünya gibi küçük bir gezegende yaşamamıza rağmen uzay ile ilgili birçok bilgimiz var. Ölçüm yapabiliyoruz. Gezegenimizin kütlesini, ömrünü hesaplayabiliyoruz. Bütün bunları doğa bilimlerine ve fiziğe borçluyuz.

Orta Çağ'dan sonra gelen aydınlanma evresinde fizik biliminde ilerleyen toplumlar bugün hala ekonomik olarak daha öndeler. Bu da bize fiziğin yaşamdaki etkisi hakkında önemli bir veri sunmaktadır.

Buraya kadar öğrendiklerimizle ilgili bir soru çözerek konuyu pekiştirelim. Fiziğin tanımı ve önemi ile ilgili sorular her an karşımıza çıkabilir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi fiziğin özelliklerinden biri değildir?

A) Doğayı daha iyi anlamamızı sağlar

B) Zaman ve uzay arasında ilişkiyi açıklar

C) Teknolojiye katkı sağlar

D) Madde ve enerjiyi irdeler

E) Daha çok canlıları anlamamızı sağlar

Çözüm: Fizik canlı ve cansız bütün varlıklarla birlikte doğayı kavramamızı sağlar. Ancak fizik canlı bilimi değildir. Canlı bilimi biyolojidir. Diğer seçenekler doğrudur. Bu nedenle cevap E seçeneğidir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap