İnce Bağırsağın Görevi ve Özellikleri

27.10.2017 - 09:20

İnce bağırsak vücudumuzun önemi az kavranmış organlarından bir tanesidir. İnce bağırsak sindirim sistemi içerisinde en çok işlem gerçekleşen organdır.

İnce bağırsak mideye bağlı, uzun ve katlanmış bir organdır. Kalın bağırsağa göre daha ince ama daha uzundur.

Şu anki müfredatta 2. Sınıf, 5. Sınıf ve 7. Sınıfta ince bağırsağın görevleri konusu karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraki eğitim sürecinde de bu konuyu bilmemiz gerekir. Ancak bunu öğrenmek bizim için bir ders olmasından daha farklı önem taşır.

ince bağırsağın görevi

Vücudumuzdaki en önemli organlardan birinin özelliklerini bilmemiz gerekir.

İnce Bağırsağın Görevleri

İnce bağırsak sindirilmiş besinlerin emildiği yerdir. Sindirim açısından da ince bağırsakta gerçekleşen oran %90’dır. Sindirimin kanalının diğer elemanları ola mide ve kalın bağırsakta ise %10 gerçekleşir. Bu durum ince bağırsağın sindirimin temeli olduğunu göstermektedir.

İnce bağırsağın ana görevi sindirim ve emilimdir.

İnce Bağırsakta Sindirim

Sindirim, yutulan (yiyecek) malzemenin, daha sonra emilebilecek ve sonrasında vücudun dokularına geçebilecek bir biçime dönüştürülmesidir.

Sindirim temel olarak ikiye ayrılır:

  1. Mekanik sindirim (örneğin çiğneme, öğütme, çalkalama, karıştırma)
  2. Kimyasal sindirim (örneğin sindirim enzimlerinin, safra, asit vb. yapıların eylemler)

Protein, yağ ve karbonhidratların kimyasal sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Bunlardan karbonhidratların sindirimi ağızda, proteinlerin midede, yağların ise ince bağırsakta başlar.

Yağların sindirimi için karaciğerde üretilen safra sıvısı safra kesesinden ince bağırsağa dökülür. Ayrıca bütün sindirim süreçlerinin sona ermesi için çeşitli enzimler de üretilir.

Böylelikle mideden katı macun kıvamında ince bağırsağa gelen karışım ince bağırsaktan çıkarken sulu cıvık bir yapıya dönüşmüş olur.

İnce Bağırsakta Emilim

İnce bağırsağın en önemli görevlerinden biri emilimdir. Emilim olmadan sindirimin bir anlamı olmaz. İnce bağırsakta yağ, protein ve karbonhidratların tamamının emilimi gerçekleşir.

Emilimin gerçekleşmesi için bağırsak yüzeyinin artması gerekir. İnce bağırsakta içeriye doğru çıkıntı yapan villus ve mikrovilluslar bulunur. Bunlar hücre zarının kıvrılmasıyla oluşmuş tümör benzeri küçük yapılardır. İnce bağırsağın içinde beş milyondan fazla böyle çıkıntı olduğu tahmin edilmektedir. Bu çıkıntılar sayesinde emilme yüzeyi katlanmaktadır.

İnce bağırsağının dış yüzeyine tutulan damarlar emilen besinleri karaciğere götürür. Buradan besinler gereken işlemlere tabi tutulup sınıflandırılır. Böylece sindirimin önemli bir kısmı tamamlanmış olur.

İnce bağırsakta emilmeyen su ve mineraller kalın bağırsaktan emilmektedir.

Bağırsaktaki Mikroorganizmalar

Bağırsağımızda çok sayıda mikroorganizma bulunmaktadır. Bu canlılar bizimle mutualist bir yaşam ilişkisi içindedirler. Bağırsaklarımızda yaşam alanı bulurlar ancak bize de fayda sağlarlar.

İnsan bağırsağında yaşayan bakterilerin vücut için önemli birçok salgı üretildiği bilinmektedir. Mutluk hormonu olan serotoninin önemli kısmının bu bakteriler tarafından üretildiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla bağırsakların sindirim ve emilim işlevlerinin dışında bu bakterilere ev sahipliği yapma gibi bir görevi de bulunmaktadır.

Günümüzde yapılan çalışmalar bağırsaktaki bakteri mikroorganizmalarının vücut için çok önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bakteri varlığını korumaya dikkat etmeliyiz. Yanlış antibiyotik kullanımı bağırsak mikroorganizmalarına zarar vermektedir.

İnce Bağırsağın Yapısı

Biraz da ince bağırsağın yapısı üzerinde duralım.

İnce bağırsağın uzunluğun 6,7 metre ortalamaya sahip olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte çapı 2 - 3 santimetre civarındadır. Ancak içerisindeki çıkıntılar sayesinde ince bağırsağın yüzey alanı çok daha büyük hale gelmektedir.

İnce bağırsak üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

  1. Duodenum (oniki parmak bağırsağı)
  2. Jejunum
  3. İleum

Olarak sıralanabilir. Oniki parmak bağırsağının 25 – 30 cm civarında olduğu bilinmektedir. Jejenum ve ileum ise bağırsağın geri kalan kısmını oluşturur ve aralarında kesin bir sınır yoktur.

 İnce bağırsağın yapısı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için bu makaleyi okumanızı öneririz.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap