Biyoloji Bilimi

01.10.2017 - 19:22

Biyoloji canlılığı inceleyen temel bir doğa bilimidir. Bu yazıda biyoloji bilimi üzerinde duracağız.

Biyo canlı, loji ise bilim demektir. Bu açıdan bakıldığında biyolojinin sözcük anlamı canlı bilimi veya yaşam bilimidir. Biyoloji bilimi; canlıların yapısını, işlevlerini, gelişimini, kökenini ve sınıflandırılmasını inceleyen bir tabiat bilimidir.

biyoloji bilimi

Bilginin artmasıyla birlikte bilgiye olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu her alanda olduğu gibi biyolojinin de ilgilendiği konuları arttırmaktadır.

Örneğin sağlıksız beslenme, hızlı nüfus artışı, bazı canlı türlerinin hızla tükenmesi gibi konular biyolojinin son dönemde ağırlık verdiği konular arasına girmiştir.

Biyoloji bilimi sadece okullarda öğretilen bir ders değil, yaşamı anlamamızı sağlayan temel bir uğraştır. Bilimsel bilgi için gerekli bütün özellikler biyoloji biliminde üretilen bilgi için de geçerlidir.

Bugün çok geniş bir alan haline gelen biyoloji çeşitli dallara ayrılmış ve genişlemiştir.

Biyolojinin Alt Dalları

Bütün bilimlerde olduğu gibi biyolojide de alt dallar mevcuttur. Biyolojinin alt dalları aşağıda gösterilmiştir:

Botanik: Biyolojinin en önemli inceleme alanlarından biri olan bitkileri inceler.

Zooloji: Hayvanları geniş manada ele alan bilimdir. İnsan biyolojik olarak hayvan aleminde yer aldığı için zooloji insanlarla da ilişkilidir. Ancak temel çalışma alanı diğer hayvanlardır.

Morfoloji: Canlı organizmaların şekilsel yapısını ve görüntüsünü inceler.

Anatomi: Tıpta yoğun olarak kullanlan anatomi organ ve dokuların yapısını inceler.

Fizyoloji: İşlev bilimidir. Organ ve sistemlerin temel görevlerini ve çalışma prensiplerini ele alır.

Sitoloji: Hücre bilimidir. Canlıların en küçük birimi olan hücreyi inceler.

Histoloji: Canlı organizmalarda bulunan dokuları ele alır. Sadece gelişkin canlılarda doku bulunduğı için bu canlılarla ilgilenir. Bitki ve hayvan dokuları en yoğun çalışma alanıdır.

Biyokimya: Canlıların yapısında birçok kimyasal bileşen bulunur. Biyoloji bilimi sadece organik maddeleri değil inorganik maddeleri de inceler. Biyokimya biyoloji ve kimya ilişkisini ele alır. Canlılardaki bileşiklerin özelliklerini ortaya koyar.

Embriyoloji: Embriyonik gelişme gösteren canlıların ilk oluşum süreçlerinden başlayarak gelişme basamaklarını inceler.

Evrimsel biyoloji: Canlı evriminin nasıl olduğunu inceler. Yeni türlerin ortaya çıkması, evrim mekanizmaları ve canlıların kökeniyle ilgilidir. Evrim teorisinin çok geniş bir alan olmasından dolayı evrimsel biyoloji başlı başına bir dal haline gelmiştir.

Taksonomi: Sistematik de denilen bu alan canlıları taksim etme yani sınıflandırma ile ilgilidir. Canlıları sınıflandırma dışarıdan görüldüğü gibi kolay değildir. Sınıflandırma aynı zamanda canlıları ele almamız açısından çok önemli bir görevdir.

Mikrobiyoloji: Bakteri ve virüs gibi mikroskopla görülebilen tek hücrelileri inceler. Bu canlıların hastalık etkeni olmasından tutun da biyoteknoloji açısından kullanılmasına kadar birçok bilgiyi mikrobiyoloji sayesinde öğreniriz.

Biyoloji Bilimi Nasıl Çalışır?

Biyoloji bilimi de bir pozitif bilim olarak tıpkı fizik ve kimya gibi deney ve gözlemle ilerler.

Yeni bilgilerin ortaya çıkması için bilim insanları var olan sorunlara karşı hipotezler üretirler. Bu hipotezler test edilip geliştirilmeye çalışılır.

Doğada sayamayacağımız kadar çok canlı türü bulunmaktadır. Her geçen gün bu türlere yenileri eklenmektedir. Sadece bu türleri sınıflandırmak bile çok büyük bir uğraş olduğundan biyoloji biliminin sınırı yoktur diyebiliriz.

Sürekli var olan türlerle ilgili yeni bilgiler elde eder ve bunları geliştiririz. Ayrıca yeni keşfedilen türlerin sınıflandırılması ve özelliklerinin keşfedilmesi de biyoloji bilimi sayesinde olur.

Bugün tedavi amaçlı kullanılan tıp biliminin temelinde biyolojik çalışma sonucu elde edilen bilgi vardır.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap