İnançoğulları (Ladik) Beyliği

27.05.2017 - 20:29

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde Anadolu’da Selçuklu varisi birçok beylik kurulmuştur. Bu beyliklerden biri İnançoğulları Beyliği’dir. İnançoğulları Beyliği Denizli civarında kurulduğu için bu beyliğe Denizli Beyliği ya da Ladik Beyliği de denir. Ladik Denizli’nin eski adıdır. Aslında tarihte Laodisa adı verilen şehir bugünkü Denizli’ye bir saat mesafede kurulmuştur.

İnançoğulları ladik beyliği

İnançoğulları Beyliğinin Kurucusu ve Beyleri

İnançoğulları Beyliği 1261 – 1368 yılları arasında var olmuştur. Genellikle beylikler kurucularının adıyla anılırlar. Ancak Ladik Beyliği de denen İnançoğullarının 3. Beyi olan İnanç Bey’den almıştır adını. Çünkü İnanç Bey devleti ayağa kaldıran kişi olmuştur. İnançoğulları Beyliğinin kurucusu Mehmed Bey’dir.

İnançoğulları Beyliği bir beyler devletidir. Bu devlet sırayla başa gelen beş bey tarafından idare edilmiştir.

Bey Hüküm Süresi
Mehmed Bey

1261-1262

Ali Bey

1262-1305

İnanç Bey

1310-1335

Murad Arslan

1335-1362

İshak Bey

1362-1368

Beyliğin Kurulması ve Yıkılışı

İnançoğulları Beyliği de birçok diğer devlette olduğu gibi Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya gelen Türkler tarafından kurulmuştur. 1261 yılında Türkmen uç beylerinden Mehmed Bey Türkiye Selçukluları sultanı II. İzzeddin Keykavus’a karşı isyan etti. Böylelikle İlhanlı hükümdarı Hülagü’ya bağlı olarak Ladik Beyliği'ni kurdu.

Mehmed Bey İlhanlıların karşısına çıkıp biat etmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine damadı Ali Bey İlhanlılarla anlaştı ve Mehmed Bey’i yakalatarak öldürttü. Beyliğin başında 1 sene kalan Mehmed Bey’in yerine 1262 yılında damadı Ali Bey geçti.

Ali Bey devleti tekrar Anadolu Selçuklularına bağladı. Ancak 1277 yılında ortaya çıkan Cimri Vakası’nda Siyavüş’ü destekledi. Bunun üzerine Ali Bey yakalanarak hapse atıldı. Bir süre başsız kalan beylik 1288 yılında Germiyanoğulları tarafından ele geçirilmiştir. Ancak 1 sene sonra beylik tekrar Selçuklu idaresinde geçmiştir. 1310’lu yıllarda Germiyanoğulları Ladik’i tekrar ele geçirmiştir. Germiyanlı Ali Bey’in oğlu olan İnanç Bey bu tarihlerde beyliğin başına getirilmiştir. İnanç Bey oğlu Murad ile birlikte beyliği güçlendirmiştir.

İnanç Bey, oğlu Murad Bey ve onun da oğlu İshak Bey İnançoğulları’nı 1368 yılına kadar Germiyan Beyliğine bağlı olarak idare etmişlerdir. İshak ve Murad Beylerin adına basılmış sikkeler vardır.

1368 yılında Selçuklu sultanı Süleyman Şah’ın Ladik’te sikkesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle devletin 1368 yılına kadar yaşadığı ardından tamamen Germiyanoğullarının kontrolüne girdiği varsayılır. 1390 yılında Osmanlı Devleti Germiyan Beyliğini işgal etmiştir. İshak Bey’in bu tarihte hala hayatta olduğu bilinmektedir. Ancak Denizli’de hakimiyeti olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap