Cimri Vakası

29.04.2017 - 12:08

Türk tarihinde cimri vakası ya da cimri hadisesi olarak bilinen bir olay vardır. Bu olay Karamanoğullarının kendisini Selçuklu mirasçısı görmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Olayın baş aktörü Alaaddin Siyavuş denilen ve şehzade olduğu iddia edilen bir kişidir.

Anadolu topraklarında Moğolların yaptığı katliamların sonucunda halk bezmişti. Halkta biriken bu öfkeyi kullanmak isteyen Karamanoğlu Mehmet Bey İkinci İzzettin Keykavus'un oğlu olduğu iddia edilen şehzade Siyavuş'u tahta geçirip onun adına para bastırdı. Bu şahıs Selçuknamelerde şehzade değildir diye geçer. Selçuknamelerde Siyavuş'un adı cimri olarak kalmıştır. Osmanlı'da Yıldırım Bayezid'in oğlu nasıl düzmece Mustafa olarak anılıyorsa cimri vakası da böyle bir vakıadır. Düzmece Mustafa Edirne'de cimri ise Konya'da tahta oturmuştur.

Aşağıdaki resimde cimri adına basılan gümüş sikkeyi görüyoruz.

cimri vakası

Cimri Vakası derhal büyümüştür. Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarları ile Sahib Ata Fahreddin Ali bu olayı kapatmak için ordu toplamışlardır. Ancak Karamanoğlu Mehmet onları yenmiştir. Ardından Afyon'u kuşatan Karamanoğlu Mehmet burayı alamayarak Konya'ya geri dönmüştür.

İşlerin kötüye gitmesi üzerine üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev ve Fahreddin Ali Moğollarla anlaştı. Moğol ordusuyla birleşen Selçuklular Karamanoğulları'nın üzerine yürüdü. Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'dan çıkarak orduyu sarp Ermenek tarafına çekti. Selçuklu ve Moğol ordusu Mehmet Bey'i takip etti. Kurbağa Hisarı civarında yapılan savaşta çok kan aktı. Karamanoğlu Mehmet Bey, kardeşleri ve amcası öldürüldü. Siyavuş diğer adıyla cimri kaçarak kurtuldu. Moğollar Aksaray'da çıkan bir isyanı da bastırdılar.

Siyavuş daha sonra bir orduyla Borlu civarında görüldü. Selçuklular saldırıp bu kuvvetleri de bozguna uğratınca Siyavuş yine kaçtı ve Germiyan Türkmenlerinin yanına gitti. Ayağına giydiği kırmızı çizmelerden hükümdar olduğu anlaşıldı. Yakalanıp Selçuklu hükümdarına teslim edildi. Selçuklu hükümdarı 1279 yılının Haziran ayında cimrinin diri diri derisini yüzerek içine saman doldurdu. Böylece cimri hadisesi de kapanmış oldu.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap