Uluslararası Etkileşimde Turizmin Önemi

25.05.2017 - 08:30

Günümüzde küreselleşen dünya ile ülkeler arası etkileşim hız kazanmıştır. Bu etkileşim o kadar artmıştır ki bugün dünyanın bir tarafında ortaya çıkan bir hadise bir hafta gibi kısa bir sürede dünyanın geri kalanına yayılmaktadır.

Dünya bugün ortak bir pazar olmuştur. Seyahat ve taşıma olanaklarının artması ile hammadde ve ürünlerin yer değiştirmesi çok kolay hale gelmiştir. Uluslararası etkileşimde turizmin çok büyük önemi vardır. Turizm dünyanın gelişen endüstrisidir. Çünkü insanlar artık daha çok görmek ve daha çok gezmek istiyorlar. Bir paranın kazanıldığı yer kadar o paranın harcandığı yer de önemlidir. Ülkeler döviz çekebilmek ve satışı canlı tutabilmek için turizm çalışmalarına önem vermektedir.

uluslararası etkileşimde turizmin önemi

Turizmi Önemli Kılan Etmenler

İnsanların devamlı yaşadıkları bir yerden başka bir yere herhangi bir amaçla gitmesine turizm denir. Turizm faaliyetinde bulunan kişiye ise turist denir. Turizm sayesinde ticaret birçok farklı milletten insanla yapılabilmektedir. Burada şunu da belirtelim. Turizm iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Uluslararası etkileşimi arttıran dış turizmdir. İç turizm aynı ülke sınırları içerisinde olurken dış turizm uluslararası nitelik taşır.

Turizmin en önemli işlevlerinden biri etkileşimdir. Uluslararası etkileşimin en önemli basamaklarından biri turizmdir. Çünkü gezip görerek yeni kültürler tanınmakta, diller öğrenilmekte ve yeni ilişkiler kurulmaktadır. Bu sayede sınırların önemi kalmamakta ve dünya tek bir devlet haline gelmektedir.

Günümüzde dünyanın her yeri serbest turizm bölgesi değildir. Çünkü etkileşime kapalı olan devletler ve yabancılara karşı sert kurallar uygulayan devletler vardır. Ayrıca savaş gibi etmenler turizmi imkansız kılmaktadır. Ancak yine de dünyanın genelini ele alırsak turizmin etkileşim açısından çok büyük bir rolü vardır diyebiliriz.

Turizm Yapmanın Nedenleri

Turizmin birçok nedeni olabilir. Sadece bir yeri görme isteği bile nedenken bu nedenler çeşitlenebilir. Hangi nedenle olursa olsun turizm insanları tanıştıracak ve etkileşimlerini arttıracaktır. İnsanları turizme yönelten en önemli etkenler şunlardır:

 • Doğa Güzelliklerini Görme
 • Tarihi ve kültürel Değerleri Görme ve Tanıma
 • İnanç (din, ibadet)
 • Aile, Dost ve Akraba Ziyaretleri
 • İş
 • Sağlık
 • Dinlenme – Eğlence
 • Kongre ve Toplantılara Katılma
 • Sportif Aktiviteler
 • Eğitim - Öğretim

Turizmin Ekonomiye Katkıları

Turizm ülkeye para ve müşteri girişi sağladığı için ekonomiye önemli katkılar sağlar. Bu katkıları basitçe şöyle sıralayabiliriz:

 • Döviz girişiyle dış ticaret açığını azaltır.
 • İş imkanı ve gelir oluşturur.
 • Karlılık oranı fazladır.
 • Alt yapı yatırımlarını arttırıp gelişmeye katkı sağlar.
 • Diğer sektörlere müşteri sağlar ve ekonomi canlandırır.

Türkiye ekonomisi için turizm vazgeçilmezdir. Türkiye en çok turist alan ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizin doğu ve batıyla kültürel ve ekonomik etkileşiminde turizm çok önemli bir paya sahiptir.


Etiketler:
 • coğrafya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap