25 İle Bölünebilme Kuralı

29.09.2016 - 08:00

Matematik içerisinde bölünebilme kuralları sıkça karşımıza çıkar. Bugün bu kurallardan çok bilinmeyen bir tanesi üzerinde duracağız. 25 ile bölünebilme kuralı çok bilinmeyen bir kural olmasına rağmen çok basit bir kuraldır. Genel olarak bölme bölünebilme konusunu öğrenmek için ise ilgili konuya bakmanız gerekir. Burada sadece 25 ile bölünebilme kuralı anlatılmıştır.

Kural: Bir sayının son 2 basamağı 25 ile bölünebiliyorsa bu sayı 25 ile bölünebiliyor demektir.

25 ile bölünebilme kuralı 4 ve 8 ile bölünebilme kuralına benzer. Burada sadece dikkat etmemiz gereken son 2 basamaktır. Son 2 basamak 25 ile bölünebiliyorsa sayı da 25 ile bölünebiliyor demektir. Bunun mantığı şuradan gelmektedir. İlk basamak 1'ler basamağı ve ikinci basamak 10'lar basamağıdır. Bunların 25 ile bölümünü kendimiz hesaplamalıyız. Ancak 100'ler ve 1000'ler basamağı sayılarına bakmamıza gerek yoktur. Çünkü 100 ve katları 25'in katları olduğu için oraya hangi sayı gelirse gelsin bu durum bir fark oluşturmayacaktır.

25 ile bölünebilme kuralı

25 İle Bölünebilme Kuralı Örnekleri

25 ile bölünebilme kuralını birkaç örnek ile pekiştirelim.

Örnek 1: 12723412 sayısının 25 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm: Burada basitçe kuralımızı uyguluyoruz. Sadece son 2 basamağa bakıyoruz. Son iki basamaktaki 12 sayınının 25 ile bölümünden kalan 12'dir. Öyleyse bu sayının da 25 ile bölümünden kalan 12 olur.


25 ile bölünebilme kuralı için başka bir örnek yapalım.

Örnek 2: 43a5 sayısının 25 ile tam bölündüğü bilinmektedir. Bu durumda a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm: Tam bölümde geçerli kural son 2 basamağa bakmaktır. Son iki basamağın 25 ile tam bölünmesi gerekir. Son iki basamağın 25 ile tam bölünmesi için 00, 25, 50 ve 75 şeklinde olması gerekir. Soruda 1'ler basamağı 5 verildiğine göre tam bölünmenin olabilmesi için 10'lar basamağı 2 veya 7 olabilir. Bu durumda değerler toplamı 2 + 7 = 9 olacaktır.

Normalde bölünebilme kuralları içerisinde çok ön plana çıkmayan bu kuralı matematik bilgimizi ve mantığımızı kullanarak kendimiz de çıkarabiliriz.

Kalan hesaplarken pratiklik olması açısından son 2 basamaktaki sayıyı kendisine en yakın 00, 25, 50 ve 75 sayılarından çıkarmamız gerekir.

Örneğin 348762 sayısının 25 ile bölümünden kalanı bulmak için 62 sayısını ele alırız. 62 sayısına en yakın değer 50'dir. 62 - 50 = 12 şeklinde kalanı bulabiliriz.

25 ile bölünebilme kuralında son 2 basamak haricinde kimse ile muhatap olmuyoruz. Aslında işimiz bu kadar basit.


Etiketler:
  • matematik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap