Serveti Fünun Dönemi Edebiyatı

28.09.2016 - 05:03

serveti fünun dönemi edebiyatı

Türk edebiyatı batı etkisine girdiği devirden itibaren çeşitli dönemler geçirmiştir. Serveti Fünun Dönemi edebiyat tarihimiz açısından önemli bir dönemdir. Türk edebiyatında serveti fünun dönemi 5 senelik kısa bir süreden oluşmaktadır. 1896 - 1901 yılları arasındaki bu dönem serveti fünun dergisi etrafında gerçekleşmiştir. Serveti fünun edebiyatı kendisinden sonra gelecek olan Fecri Ati edebiyat dönemini de etkilemiştir.

Serveti fünun fenlerin zenginliği manasına gelmektedir. Bu isimle çıkarılan dergi genç edebiyatçıların Recaizade Mahmut Ekrem etrafında toplanmasıyla bir akımın odak noktası olmuştur. Bu edebiyata salon edebiyatı da denmiştir.

Serveti fünun döneminde edebiyatçılar "sanat sanat içindir" görüşünü benimsemişlerdir. Bunun nedeni dönemin siyasi baskı içermesidir. Şartların muhalif ve toplumsal kaygı güden edebiyat yapmaya müsait olmamasını bahane eden sanatçılar edbiyatlarında sanatsallığı ön planda tutmuşlardır.

Tanzimat döneminde yükselişe geçen muhalif akım edebiyattan çekilmiştir. Bunun yerine edebiyatta bireysel zevki ön plana çıkaran eserler ortaya konmuştur. Bu eserler ortaya konurken Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Böylece edebiyatın batılılaşması bu dönemde hızlanmıştır.

Serveti Fünun dönemini temsil eden edebiyatçılar halktan kopuk bir vaziyet almışlardır. Bu dönem edebiyatının salon edebiyatı olarak anılmasının sebebi de budur. Edebiyat yüksek zümrede bulunan insanların yüksek zümre için çevresinde yaptığı bir uğraş haline gelmiştir.

Serveti Fünun Sanatçıları

Serveti fünun döneminde eser vermiş sanatçı sayısı fazladır. Ancak dönemin temsilcisi olarak görülebilecek 5 isim bulunmaktadır. Bu isimler serveti fünun edebiyatı oluştan isimlerdir.

  • Tevfik Fikret
  • Cenap Şahabettin
  • Halit Ziya Uşaklıgil
  • Mehmet Rauf 
  • Hüseyin Cahit Yalçın

Yukarıdaki beş isim serveti fünun dönemi edebiyatının simge isimleridirler. Bu dönemde yazdıklarına baktığınızda serveti fünun dönemi etkisini yoğun bir şekilde görürsünüz.

Dilde zaman zaman moda haline gelen sadeleştirme bu dönemde terk edilmiştir. Sanatsallık hedef alındığından ve edebiyat yüksek zümre edebiyatı olduğundan bu dönemde kullanılan dil oldukça ağırdır.

Serveti fünun dönemi dediğimiz zaman aklımıza simge bir isim gelecekse bu isim Tevfik Fikret olmalıdır. Dönemin en önemli temsilcisi odur. Şiirlerinde aruz veznini Türkçeye uygulamış ve Parnasizm akımının etkisinde kalmıştır. Fikret'in şiiri düz yazıya yakınlaşmıştır.


Etiketler:
  • edebiyat    
  • Yorumlar
    Yorum Yap