edebiyat

Edebiyat Nasıl Fullenir?

Ders çalışırken full çekmeyi hedeflemek her zaman size artı puan kazandırır. Çünkü bu şekilde çalıştığınız zaman boş konu bırakma lüksünüz olmadığını fark edersiniz. Bu yazıda YKS içerisinde çok önemli bir yeri olan edebiyat dersi için edebiyat nasıl fullenir konusu üzerinde duracağız. Aşağıda anlattıklarımızı harfiyle uygulamaya özen gösterirseniz full çekmek konusunda epey ...

Okumaya devam et

Kasidenin Bölümleri

Divan edebiyatı nazım biçimlerinden önemli bir tanesi de kasidedir. Kaside nazım birimi beyit olan şiir türlerindendir. Bu yazıda kasidenin bölümleri sırasıyla verilecek, kaside türleri üzerinde kısaca durulacaktır. Divan edebiyatı konu anlatımı bölümünden diğer nazım biçimlerine de çalışabilirsiniz. Kaside türü çok eski bir edebi türdür. Türkçe'ye Arap edebiyatından geçmiştir. Kaside kast etmek ...

Okumaya devam et

Serveti Fünun Dönemi ve Özellikleri

Batı etkisindeki Türk edebiyatının önemli safhalarından biri Servet-i Fünun Edebiyatı'dır. Kısa sürmüş olmasına rağmen edebiyatta ciddi bir basamak olarak görülür. Serveti Fünun edebiyatı oluşumu dönemin koşullarından bağımsız değildir. Aslında tam da dönemin siyasi koşullarının bir sonucudur diyebiliriz. Bu nedenle sanatçıları ve edebiyatı anlamak için dönemin siyasi atmosferini anlamak gerekir. Bildiğimiz gibi ...

Okumaya devam et

Söz Sanatı Nedir? Söz Sanatı Örnekleri ve Kullanımı

Edebiyat sözü güzel söyleme sanatıdır. Sanatta esas olan da güzelliktir. Görsel, işitsel veya hissi olarak bizde güzeli uyandıran ürün sanattır.  Peki, söz sanatı nedir? Söz sanatları neden kullanılır? Söz sanatı edebiyata ne katar? Bu tür sorulara cevap arayacağız. Ayrıca önemli söz sanatı örneleri paylaşacağız. Öncelikle Türkçe ve edebiyat dersleri için söz ...

Okumaya devam et

Halk Edebiyatı ve Özelikleri

Halk edebiyatı Türk Edebiyatı içerisinde çok önemli yere sahip olan bir sanat sahasıdır. Halk edebiyatının özelliklerine geçmeden önce halk edebiyatının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Halk edebiyatı kısaca halk arasında gelişen sözlük edebiyattır. Daha detaylı bilgi için konu özetinden ve detayından faydalanabilirsiniz. Halk edebiyatı konu özeti ...

Okumaya devam et

Eleştiri Kuramları: Yansıtma Kuramı

İlk çağlardan bu yana “Sanat nedir?” ya da "Edebiyat nedir?" sorusuna verilen cevaplar; sanatın bir yansıtma, benzetme, ya da taklit olması eğilimindeydi. İnsanlar en eski çağlardan başlayarak, sanat eserleri karşısında ilgisiz kalmamışlardır ve eser karşısında hayranlıklarını, hayal kırıklarını ifade etmişlerdir. Zamanla bu doğal tepkiler, yerini uzman değerlendirmelerine bırakmış ve böylece aynı ...

Okumaya devam et

Tanzimat'la Edebiyatımıza Giren Türler

Tanzimat fermanı Osmanlı Devletinde birçok açıdan iklimi değiştirmiştir. Tanzimat ile birlikte hızlanan Batılılaşma ikliminden edebiyat da nasibini almıştır. Batı etkisindeki Türk edebiyatı Tanzimat Dönemi Edebiyatı olarak anılır. Tanzimat edebiyatı ve sonrasında Türk edebiyatının geçirdiği süreçlerde batı tarzı eserler yazılmıştır. Tanzimat’la edebiyatımıza giren türler şunlardır: Roman ...

Okumaya devam et