Felsefe Bilim İlişkisi

06.05.2016 - 12:39

felsefe bilim ilişkisi

Bilimi ortaya çıkaran felsefenin kendisidir. Felsefe bunu kritik düşünmeyi geliştirerek yapmıştır. Felsefe halen bilime çerçeve çizerek ve bilimin zayıflıklarını göstererek katkı sağlamaya devam etmektedir. Felsefe ve bilim ilişkisinin bu denli kuvvetli olmasının nedeni budur. Felsefe bilim ilişkisi felsefenin bilimi ortaya çıkarıp geliştirmesi ve aynı şekilde bilimin de bulgularıyla felsefeye yeni düşünce ufukları açmasından kaynaklanmaktadır. Bilim doğruları analitik olarak incelerken felsefe doğrulara farklı bakıldığında aslında doğru ve yanlış kavramlarının anlamsızlaşabileceğini göstermektedir. Bu açıdan baktığımızda felsefe ile bilim ilişkisi felsefenin bilimi kucaklamasıyla meydana gelmektedir.

Bugün bilimsel metot dediğimiz bir metot bilimin ilerlemesi için hazırlanmış yoldur. Bilimsel çalışmalar bu yolla gerçekleştirilmektedir. Bilimsel metodun ortaya çıkışında da felsefenin ilişkisi önemlidir. Çünkü felsefe doğruyu hemen kabul etmemeyi öğretmiştir. Bu bize basit bir şey gibi gelebilir ama aslında çok önemlidir. İnsanoğlu belki bildiğini düşündüğü şeylerden ilk günden itibaren şüphe duyuyordu ancak felsefeciler bu şüpheyi yüksek sesle ifade ettiler. Şüphenin kaynağının bilginin yanlışlığını olduğunu vurguladılar. Buna cesaret edilmedikçe bilim de gerçekleşmeyecekti. Bu nedenle felsefe bilim ilişkisi çok kuvvetli bir ilişkidir. Şöyle ki, aslında bilim adamlarının tamamına yakını aynı zamanda filozoftur. İnsanların aklına filozof denince her şeyi eleştiren, sadece düşünen birileri geliyor olabilir ancak gerçekte bu böyle değildir.

Bilim “sadece” fiziksel dünya ile ilgiliyken felsefe gördüğümüz veya göremediğimiz her şeyle ilgilidir. Bilim ve felsefenin ilişkisi bu açıdan sınırlanmıştır. Çünkü felsefe dinlerle, metafizikle, soyut kavramlarla çok ciddi bir şekilde ilgilenir. Oysa bilimin bunu yapmaya hem ilgisi yoktur hem de imkânı yoktur. Çünkü bilimsel metot dediğimiz çalışma dinamiğinde metafizik kavramların test edilmesi mümkün değildir.

Felsefe ve bilim ilişkisinin çok yoğun olduğu bir alan bilimsel felsefe dediğimiz alandır. Bu alanda bilimin konusu olamayacak şeylerle kafa yorulmaz. Kafa yorulan konular sadece bileme veri oluşturabilecek ya da ürettiği veriyi felsefede doğrudan kullanabilecek konulardır. Bu nedenle çoğu felsefeci bilimsel felsefe kavramını reddetmiştir. Çünkü felsefenin bilimsel olanı ya da olmayanı olmayacaktır. Felsefenin sınırlarını belirleyen şey de bilim olmamalıdır.

Felsefe ile bilimin çok yoğun bir ilişki içinde oluşu bilim felsefesi denen alanı oluşturmuştur. Burada filozoflar çeşitli sorular sorarak bilim felsefesinin temel sorunlarını ortaya koyarlar. Bu sorunlar da bilime felsefi açıdan bakmayı daha mümkün hale getirirler. Felsefe bilim ilişkisinin sınırları tam çizilmemiş olsa da bilim adamlarının felsefe yapmadan, filozofların ise bilimle uğraşmadan yaşamaları neredeyse imkânsızdır.

Şunu kesin anlamak gerekir ki felsefe ile bilim ilişkisi negatif yönlü bir ilişki değildir. Felsefe ve bilim birbirlerinin eksiklerini kapatmakla yükümlüdürler. Birbirinin engellemeye dayalı bir ilişkileri yoktur. Şöyle ki, son yıllarda bilimi eleştirme adına bilime çok büyük haksızlıklar da yapılmaktadır. Bilimin taraflı olması iddiası fazlasıyla abartılmış ve bilimsel bilginin tümüyle yanlış olduğu gibi haksız ifadeler yaygınlaşmıştır.


Etiketler:
  • felsefe    
  • bilim    
  • Yorumlar
    Yorum Yap