Yinelemelere Yer Verme | Soru-cevap - Webders.net

Yinelemelere Yer Verme

icon_soru
Soru Zeynep Eryaman 08.09.2020 - 13:59
Türkçe sorularında sürekli gördüğüm bir kavram var ve ne kast ettiğini bilmiyorum. Yinelemelere yer verme ne demek?
icon_soru
Cevap 09.09.2020 - 12:00

Türkçe paragraf sorularında bu ifadenin kullanıldığı doğrudur. Bu tür sorularda genellikle "anlatım teknikleri" ile ilgili bilginiz ölçülür. Paragraflarda yineleme de anlatımı güçlendiren tekniklerden biridir.

Yinelemelere yer verme basit bir kavramdır. Paragrafın herhangi bir yerinde bir ikileme ya da yineleme bulunuyorsa o paragrafta yinelemelere yer verilmiş demektir.

Örneğin bir paragrafın içerisinde "eğri büğrü" ya da "kuru kuru" gibi ifadeler yer alıyorsa bu paragrafta yinelemeye yer verilmiş demektir.

Paragrafın yapı özelliklerini iyi bilmek gerekir. Bununla birlikte anlatım teknikleri de iyi ele alınmalıdır. Herhangi bir metinde yinelemelere yer verme, soyut kavramlardan yararlanma ya da sanatlı bir dil kullanma bir anlatım tekniği olabilir.

Bazen tekniklerden biri ağır basarken bazen birkaç teknik birden aynı paragrafta yer alabilir. Bu nedenle sadece bir yineleme görseniz dahi yinelemelere yer verme şartı yerine gelmiş sayılır.