Beş Hececiler Hangi Dönem? | Soru-cevap - Webders.net

Beş Hececiler Hangi Dönem?

icon_soru
Soru Bülent Bağlam 25.06.2020 - 07:09

Beş Hececiler hangi dönem içerisinde değerlendirilir? Hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

icon_soru
Cevap 25.06.2020 - 08:42

Beş Hececiler Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı başlığı altında incelenir. Cumhuriyetten sonraki ilk edebi topluluk olarak da görülebilirler. Beş Hececilerin önde gelen sanatçısı Faruk Nafiz Çamlıbel 1926 yılında (Cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra) Hayat dergisinde Şiir anlayışını ortaya koyan Sanat adlı şiiri yayımlamıştır.

Beş Hececiler ya da başka bir deyişle "Hecenin Beş Şairi" sürdürdükleri edebiyat anlayışı gereği şiirlerinde sade bir Türkçe ve hece ölçüsünü kullanmışlardır.

Yazdıkları şiirler edebiyat tarihi açısından "Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir" ya da daha kısa bir tabirle "memleketçi şiir" olarak sınıflandırılabilir. Beş Hececilerin şiir anlayışında Milli Edebiyat etkileri görülmektedir.

Hecenin Beş Şairi şöyle sıralanır:

  • Faruk Nafiz Çamlıbel (1898 - 1973)
  • Orhan Seyfi Orhon (1890 - 1972)
  • Halit Fahri Ozansoy (1891 - 1971)
  • Enis Behiç Koryürek (1892 - 1949)
  • Yusuf Ziya Ortaç (1895 - 1967)