İzotop Atomların Elektron Sayısı Aynı Mıdır? | Soru-cevap - Webders.net

İzotop Atomların Elektron Sayısı Aynı Mıdır?

icon_soru
Soru Nurbay Satal 16.03.2020 - 21:42
İzotop atomların elektron sayısı aynı mıdır?
icon_soru
Cevap 18.03.2020 - 09:50

İzotop atomlar bir elementin farklı kütle numaralarına sahip atomlarıdır. Bu atomlar aynı elementin atomları oldukları için proton sayıları aynıdır. Sadece farklı sayıda nötron bulundurdukları için kütle numaraları farklı olmaktadır. İzotop nedir adlı yazıda bu konuya detaylı olarak değindik zaten.

Nötr atomlarda proton sayısı ile elektron sayısı aynı olduğu için nötr izotop atomların elektron sayıları aynıdır.

Yani iki izotopun aynı sayıda elektron içermesi için ikisinin de nötr olması gerekir. İkisinden biri elektron almış veya vermişse bu durumda elektron sayıları farklı olacaktır.

Buna karşın ikisi de aynı sayıda elektron almış veya vermişse yine elektron sayıları ve dizilimleri aynı olacaktır.

Bir örnek verelim. 14C ve 12C atomlarının her ikisinin de 6 protonu vardır. Ancak birinde 8 nötron, diğerinde 6 nötron olduğu için bunlar izotoptur. Dolayısıyla elektron sayıları ve dizilimleri de aynıdır. Fakat ikisinden biri elektron alıp verirse durum değişir.