Tuz Asit Mi Baz Mı? | Soru-cevap - Webders.net

Tuz Asit Mi Baz Mı?

icon_soru
Soru Nihat Kavart 23.02.2020 - 17:04
Sofra tuzu asit mi yoksa baz mı? Yoksa her ikisi de mi değildir? Bilgilerinizi rica ediyorum.
icon_soru
Cevap 24.02.2020 - 11:13

Sorduğunuz soru yaygın bir sorudur. Sofra tuzu NaCI kimyasal formülüne sahip bir maddedir. Sofra tuzu asit ve baz değildir, nötrdür. Zaten biz sınıflandırma yaparken asitler, bazlar ve tuzlar diye sınıflandırma yapmaktayız.

Tuz ve saf su ne asit ne de bazdır. Bu tür maddeler nötr maddelerdir. Asit ve bazların tepkimesinden su ve tuz oluşmaktadır.

Bunun en tipik örneği şu tepkimedir: HCI + NaOH → NaCI + H2O

Dikkat ederseniz asit ve baz tepkimeye girmekte, nötr olan sofra tuzu ve su ortaya çıkmaktadır.

Normal şartlarda asitlerin pH değer 0 - 7 arasında, bazların 7 - 14 arasında yer alır. Su ve tuz gibi maddelerin pH değeri ise 7 civarında yani tam ortadadır.

Tabi burada kast ettiğimiz daha çok sofra tuzudur. Eğer güçlü bir asit ile zayıf bir baz tepkimeye girerse asidik tuz, güçlü baz ile zayıf asit tepkimeye girerse de bazik tuz elde edilecektir.