İstimalet ne demek? | Soru-cevap - Webders.net

İstimalet ne demek?

icon_soru
Soru Hamit Sever 13.10.2018 - 08:29
İstimalet ne demek? İstimalet politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?
icon_soru
Cevap 15.10.2018 - 08:49

İstimalet Osmanlı Devletinde yürütülen bir politikaya verilen isimdir. Yeni fethedilen yerlerdeki Müslüman olmayan nüfusu devlete bağlı tutmak için girişilen politikaların genel adıdır. Esasen istimalet demek cezbetme, yönlendirme, bağlama demektir. Osmanlı Devleti bu politikalarda başarılı olmuş ve gayrimüslim nüfusu yönetimi altında tutmayı uzun süre başarmıştır.

İstimalet politikası çerçevesinde geliştirilen yönetim anlayışının esasları özetleye şöyledir:

  • Yeni fethedilen yerlerdeki insanların güvenliklerini sağlamak
  • Bu bölgede yaşayan insanlara inanç özgürlüğü temin etmek
  • Azınlık durumundaki topluluklara düşük vergi yüküyle memnun etmek
  • İnsanları devlete bağlı tutmak için birçok konuda serbest bırakmak
  • Bölgeyi sömüren derebeylerin etkisini ortadan kaldırmak

İstimalet politikası Osmanlıda bir gelenek halinde yüzyıllarca sürmüştür. Bu politikanın esası hoşgörü ve tahammül etmedir. İstimalet politikası ile iskan politikasını karıştırmamak gerekir. İskan politikasında bölgeyi müslümanlaştırmak için bölgeye Müslüman unsurları yerleştirmek söz konusu iken istimalet politikasında yeni fethedilen yerlerde hoşgörü siyasetini takip etmektir.