Acil Tıp

Preeklampsi / Eklampsi:

Preeklampsi: Bir gebede tansiyon yüksekliğine ek olarak proteinüri + ödem saptanırsa bu hastaya preeklampsi tanısı konur.
 
Eklampsi: Bir gebede tansiyon yüklekliğine ek olarak proteinüri + ödem + konvülziyon saptanırsa eklampsi tanısı konur.
 
Eklampsi: Preeklampsi + Konvülziyon
 
♦ Eklampside hasta hemen doğurtulmalıdır. 
 
♦ Tansiyonu yüksek olmasına rağmen 220 mmHg’yi geçmedikçe antihipertansif verilmemelidir. Diüretik kontrendikedir. 10 mg diazem ve 6 gr MgSO4 yapılmalı (hastada idrar çıkış yoksa Mg yapılmamalıdır.) 
 
♦ Preklampsi / eklampsinin ilçe acilinde tedavisi ve takibi pek mümkün değildir. imkanlar kısıtlıysa preeklampside hasta sadece damaryolu açılarak sevk edilmelidir. Kasılması varsa mümkünse diazem ve MgSO4 yapılarak sevkedilmelidir.
 
 
 

Yorumlar
Sen de Yaz