Acil Tıp

Anafilaksi Tedavisi:

Tanım:

Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı ile gelişen, hızlı ilerleyen, yaşamı tehdit eden, aşırı duyarlılığın neden olduğu alerjik reaksiyonların oluşturduğu sistemik ve ciddi bir klinik tablodur.

Tedavi Yaklaşımı:

Hasta hemen uzandırılır, ayakları havaya kaldırılır, hayat kurtarıcı ilaç olan adrenalin hemen yapılmalıdır. Allerjiyi azaltmak için antihistaminik de hemen yapılır, geç reaksiyonların oluşmasını engellemek için de steroid yapılır. 

Erişkin:
1) 1 ampul adrenalin (Subkutan) ••••► 0,5 mg 
2) 1 ampul avil (intramusküler) 
3) 1 ampul dekort (intravenöz) 
4) 1000 cc SF ••••► 1 saatte gidecek, sistolik tansiyon > 100 mmHg olmalı 
5) Oksijen 
6) Hasta düzeldikten sonra 5 gün daha oral avil kullanacak ••••► avil tablet 1x1 (5 gün) 
 
Çocuk
1) ½ ampul adrenalin (Subkutan) ••••► 0,25 mg 
2) ½ ampul avil (intramuskuler) ••••► 0,25 mg/kg 
3) ½ ampul dekort (intravenöz) ••••► 5 mg/kg 
4) 500 cc SF ••••► 1 saatte gidecek, sistolik tansiyon > 50 mmHg olmalı 
5) Oksijen 
6) Hasta düzeldikten sonra 5 gün daha oral avil kullanacak ••••► avil şurup 1 mg/kg (5 gün boyunca  yemekten sonra)
 
Adrenalin: Etken maddesi adrenalin bitartarat olan bir sempatomimetiktir.
Avil: Etken maddesi feniramin hidrojen maleat olan bir antihistaminiktir.
Dekort: Etken maddesi deksametazon olan bir glukokortikosteroiddir.
 

Adrenalin dozu hasta düzelmezse 15 dakikada bir tekrarlanabilir. Gerekli şartlarda CPR yapılmalıdır. Eğer sadece çok hafif bulgular varsa yani hastada allerji belirtilerinden kaşıntı vb varsa adrenaline hemen gerek yoktur, sadece avil dekort yapılır. Hasta gözlenir, belirtiler ilerler ve hastanın genel durumu biraz daha kötüleşirse adrenalin yapılır. 

(Not: Her türlü yiyeceğe ve ilaca karşı anafilaksi gelişebilir. En ufak bir ağrı kesiciye, kas gevşeticiye, hatta anafilaksiyi engellemek için yapılan ilaçlara karşı da gelişebilir. Bu nedenle en azından tüm enjeksiyonlar gözümüzün önünde yapılmalı ve hastalar acil servisten en az yarım saat önce gönderilmelidir. Bu sırada da boğazında kaşıntı, vücudunda kaşıntı ve kabarmalar, dudaklarda şişlik, nefes almada güçlük olursa hemen anafilaksi tedavisine başlanmalıdır.)

 
Yorumlar
Sen de Yaz