Acil Tıp

Aort Anevrizması & Aort diseksiyonu:

Bu hastalarda şiddetli sırt ağrısı, hipotansiyon ve parapleji görülebilir. Sağ kol ile sol kol arasında 20 mmHg‘dan daha fazla tansiyon farkı varsa şüphelenilmelidir. 

Tedavi Yaklaşımı:

  1. Hemen vitalleri kontrol edilerek stabil hale getirilmelidir. 
  2. Entübasyona hazır olunmalıdır. 
  3. Transfüzyon için kan hazırlanmalı, kan yoksa SF takılmalı ve hemen sevk edilmelidir. 

Bu hastalarda MI olduğu sanılabilir. Fakat EKG’de MI bulguları olmaz. Hastada sorun olmadığı sanılarak bekletilmemeli ve hemen sevk edilmelidir.

 
Yorumlar
Sen de Yaz