Acil Tıp

Febril Konvülziyon:

Tedavi Yaklaşımı:
1) Hastayı yan yatırarak aspire etmesini engelle, kasılırken kolları bacakları tutma, açmaya çalışma, bir yerlere çarpmasını engelle. 
 
2) %100 oksijen ver. 
 
3) 5 yaş altı: tek dozda maksimum 5 mg rektal diazem yap. Düzelmezse 5 dk sonra tekrar 5 mg olabilir.
Yine durmazsa 1 mg dormicum’u 10 cc’ye sulandırarak yavaş olarak IV yap. 
 
4) 5 yaş üstü: Tek dozda max 10 mg rektal diazem yap. Geçmezse 2 mg dormicumu yine sulandırarak yap. 
 
5) Basit Febril Konvülziyon ise ateşini düşürüp enfeksiyon odağını bularak antibiyotik vererek 12 saat gözledikten sonra gönder. 
Basit Febril Konvülziyonda kızlarda 2. nöbete kadar, erkeklerde 3. nöbete kadar beklenir. Bunlardan daha fazla olursa profilaksi alması gerekir,
bunun için sevk et. (Basit Febril Konvülziyon: 15 dakikadan kısa süren, gün içinde sadece bir kez olan, jeneralize yani tüm vücutta kasılmaların olduğu nöbettir) 
 
6) Komplike Febril Konvülziyonda ise sevk edilmelidir (Komplike Febril Konvülziyon: 15 dakikadan uzun süren, gün içinde tekrarlayan, fokal nöbettir) 
 
Mutlaka Sevk Et:
• 1 yaşından küçük tüm bebekler,
• nörolojik bulgunun bulunduğu tüm çocuklar,
• nöbet sırasında ateş yüksekliği olmayan çocuklar,
• son 18 ayda Febril Konvülziyon öyküsü olan çocuklar,
• Komplike Febril Konvülziyon olan çocuklar
MUTLAKA SEVK EDiLMELi.
 
 

Yorumlar
Sen de Yaz