Acil Tıp

Menenjit:

Tanı:
Erişkinde ense sertliği, baş ağrısı, ateş, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, halsizlik, konvülziyonlar olur. Muayenede 3 ay üstündeki çocuklarda meninks irritasyon bulguları olur, fakat 3 ay altında olmaz. 3 ay altında fontanel kabarıklığına ve yenidoğan reflekslerinin kaybına bakılır.

Tedavi Yaklaşımı: 

Erişkin:
1) Öncelikle maske ile kendini ve çevredekileri koru! 
2) Rocephin (içinde seftriakson yani 3. kuşak sefalosporin var) 1 gramlık flakondan iki flakonu birden ( toplam 2 gr) IV olarak ver 
3) Oksijen ver 
4) 500 cc SF 2 saatte gidecek şekilde ver 
5) Kasılma olursa 10 mg diazem sulandırılarak IV olarak yaptırılır. 
6) Sevk et 
7) Hastaya yakın temasta olanlara profilaksi ver:
 
erişkin için;
rocephin ¼ flakon (IM) •••► 0,25 gr veya cipro 500 mg tablet 1x1 (tek doz),
allerji varsa: kemicetine 1gr flakon 1x1 IV,
 
Çocuk: 
1) Öncelikle maske ile kendini koru! 
2) Rocephin 50 mg/kg 1x1 IV ver 
3) Oksijen ver 
4) 20 ml/kg SF 1 saatte gidecek şekilde ver 
5) Kasılma olursa 5 mg diazem sulandırılarak IV olarak yaptırılır. 
6) Sevk et 
7) Hastaya yakın temasta olanlara profilaksi ver:
 
çocuk için:
rocephin 1/8 flakon (IM) •••► 0,125 gr
allerji varsa; kemicetine 25 mg/kg 1x1 IV
 
 
 
 

Yorumlar
Sen de Yaz