Eğitim Hakkı

13.02.2020 - 21:30

Bireyler temel hak ve ödevlerle dünyaya gelirler. Yaşadığımız çağda ise bası haklar anayasa güvencesi altında yer almaktadır. Bu haklardan biri ise eğitim hakkıdır. Eğitim hakkı ile ilgili çeşitli makaleler yazılabilir. Biz burada eğitim hakkı nedir, kaynağı nedir, eğitim hakkı nasıl kullanılır gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Dilerseniz eğitim hakkında geçmeden önce eğitim nedir kısaca değinmeye çalışalım.

Eğitim hakkı

Eğitim Nedir?

İnsan doğası gereği kendini geliştirmeye ve yaşadığı koşulları iyileştirmeye meyillidir. Eğitim ise insanların doğuştan getirdiği özelliklerin gereğini yerine getirerek onlara çeşitli bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Eğitim sayesinde bireyde davranış ve tutum değişiklikleri olmaktadır. Eğitimde esas olan bunların olumlu değişimler olmasıdır. Eğitime benzer diğer bir kavram ise öğretimdir. Öğretim bilgiyi elde etmek, korumak ve gerektiği zaman kullanmak için yapılan çalışmaların bütünüdür.

Günümüzde okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetleri birlikte yürütülmektedir.

Neden Eğitim Almalıyız?

Yaşadığımız çağ bilgi çağıdır. Bilgi çağında bir başarı elde etme amacı taşımasak dahi insanca yaşamak için belirli özelliklere sahip olmamız gerekir. Bu özellikleri biz eğitim sayesinde kazanmaktayız.

Küçük yaşta yapılan eğitim faaliyetleri daha temel ve kalıcı olmaktadır