Ordinat Nedir?

11.02.2020 - 22:30

Analitik geometride bütün noktaları koordinat düzlemi üzerinde göstermekteyiz. Ayrıca matematikte denklem grafiklerini de aynı şekilde koordinat düzlemi üzerinde görürüz. Bir noktanın koordinat düzlemi üzerindeki yerine o noktanın koordinatı denir. İki boyutlu koordinat düzlemi apsis ve ordinat değerlerinden oluşur. Bu yazıda ordinat nedir sorusunu cevaplayacak ve bu bağlamda bilgiler vereceğiz.

Koordinat düzleminde yatay eksene (x ekseni) apsis ekseni ve düşey eksene (y ekseni) ordinat ekseni denir. Bu eksenler üzerindeki değerler ise apsis ve ordinat olarak adlandırılır. Yani kısaca bir noktanın düşey y eksenine göre hizasını belirten noktaya ordinat değeri denir.

Bir noktanın yeri ifade edilirken önce apsis değeri, sonra ise ordinat değeri verilir. Bu durum hep böyledir. Koordinat düzleminde bir A noktasını A(x, y) şeklinde ifade edebiliriz.

ordinat nedir

Ordinat ile İlgili Genel Bilgiler

Koordinat sistemini öğrenmek temel analitik geometri açısından çok ama çok önemlidir. Ayrıca mühendislik, inşaat, askeri sistemler, navigasyon teknolojisi gibi alanlarda koordinat sistemi çok yoğun olarak kullanılır. Koordinat kısaca yer demektir.

Ordinat ise yukarıda belirttiğimiz gibi bir noktanın düzlemdeki düşey konumunu gösterir. Apsis ve ordinat değerleri bir araya geldiği zaman noktanın yerini tam olarak ifade etmiş oluruz.

A(1, 2) noktasının apsisi 1 ve ordinatı 2'dir. B(3, -5) noktasının ise apsisi 3 ve ordinatı -5 birimdir. Bu şu anlama gelir. Orjin olarak belirlenen merkez noktaya göre A noktası 1 birim sağda ve 2 birim yukarıdadır. B noktası ile 3 birim sağda ve 5 birim aşağıdadır.

Apsis bir noktanın sağ veya solda olma durumunu, ordinat ise yukarı veya aşağıda olma durumunu gösterir. Harita üzerinde düşünürsek apsis doğu - batı doğrultusunda koordinatı gösterirken ordinat kuzey - güney doğrultusunda koordinatı gösterir.

Orjin Noktası Nedir?

Fizikte hız nasıl duran bir cisme göre tanımlanıyorsa matematikte de konum belirli bir nokta üzerinden tarif edilebilir. Bahsettiğimiz bu nokta orjin (orijin) noktasıdır. Orjin noktası merkez noktadır ve O(0, 0) olarak gösterirlir. Bu noktasının apsisi de ordinatı da 0'dır.

Orjin noktasının diğer bir özelliği ise apsis ve ordinat eksinin dik kesiştiği nokta olmasıdır. Bu iki doğru sadece bir noktada kesişir ve bu orijin noktasıdır.

Herhangi bir noktanın koordinat düzleminde orjin noktasına uzaklığını hesaplarken Pisagor bağıntısı kullanırız. Örneğin bir K noktasının apsisi 5 ve ordinatı 12 olsun. Bu noktanın yani K(5, 12) noktasının merkeze uzaklığı |OK| = √(52 + 122) = √(25 + 144) = √169 = 13 olarak elde edilir. (5 - 12 - 13 üçgeni)

Eğer analitik geometriyi iyi öğrenmek ve genel olarak da matematiğinizi geliştirmek istiyorsanız apsis, ordinat ve orjin değerlerini iyi öğrenmeye çalışın. Bol örnek yaparak bilgilerinizi pekiştirin.

Koordinat düzleminde apsis ve ordinat değerleri basit görülür ancak birçok öğrenci bunları karıştırmaktadır. Bunları iyi bilmek hem analitik geometriyi hem de türev gibi ileri matematik uygulamalarını kavramak açısından çok önemlidir.


Etiketler:
  • geometri    
  • Yorumlar
    Yorum Yap