Milli Kültür Nedir?

17.11.2019 - 03:47

Bir toplumun dünyadaki konumunu belirleyen faktörlerden biri milli kültürüdür. Sürekli duyduğumuz bu kavramın aslında ne olduğu çok da irdelemiyoruz. Bu yazıda milli kültür nedir, milli kültürün tam olarak anlamı nedir gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız.

Bir milleti diğer bütün milletlerden ayıran, millete kimlik kazandıran ve tarih boyunca şekillenen maddi ve manevi birikime milli kültür denir. Milli kültür toplumu bir arada tutan bütün ortak değerleri içerir.

Milli kültür kısaca yukarıdaki anlamı taşır. Ancak bu tanımın altında birçok alt faktör yatmaktadır. Bunu bir örnekle ifade edelim. Türk toplumunun milli kültürüne baktığımız zaman tarihi, dili, adet ve gelenekleri, yaşanan coğrafyayı ve daha birçok ortak değeri görebiliriz. Bütün bu değerlere milli kültür ögeleri denir.

Milli kültür nedir

Milli Kültür Ögeleri Nelerdir?

Yukarıda verdiğimiz tanıma göre birçok ortak değer bir araya gelerek bir toplumun milli kültürünü oluşturmaktadır. Öyleyse bu ögeleri örneklendirelim.

Milli kültür ögeleri maddeler halinde şöyle örneklendirilebilir:

 • Dil
 • Din ve inançlar
 • Tarih
 • Gelenek ve görenekler
 • Örf, değer ve tutumlar
 • Edebiyat
 • Sosyal kurumlar
 • Aile yapısı
 • Ekonomik ilişkiler
 • Müzik, dans ve diğer folklor elemanları
 • Millete ait sembol ve nişanlar

Milli kültür toplumu bütünleştirdiği için en önemli ögeye dili koyabiliriz. Çünkü bir milleti millet yapan ilk değer ortak dildir. Dilden sonra din ve ortak tarih gelir. Bu kavramlar da yine toplumları bir arada tutan değerlerdir. Daha sonra örfler, gelenekler, zevkler, folklor ögeleri gibi birçok etmen takip eder. Bütün bu değerlere genel anlamda ise milli kültür deriz.

Bir örnek üzerinde duracak olursak toplumumuzun geleneklerinden biri zeybek oynamaktır. Bu bizi diğer toplumlardan ayırır. Yine Karagöz oyunu görsel sanatlarımızın bir parçasıdır ve bizim milletimize özgü bir değerdir. Yemeklerimiz, lezzetlerimiz, zevklerimiz, eğlence anlayışımız gibi kavramlar da milli kültürü tamamlar niteliktedir.

Milli Kültür Nasıl Korunur ve Geliştirilir?

Milli kültürümüz hem geçmişimizi, hem bugünümüzü hem de geleceğimizi içine alan bir kavramdır. Bizi biz yapan değerlerin bir bütünüdür. Öyleyse bir arada toplum olarak kalmak ve kaynaşmak istiyorsak milli kültürümüzü hem korumalı hem de onu geliştirmeliyiz.

Kültürü korumanın en önemli basamağı milli dil bilincini yerleştirmektir. Bunun için Türkçeyi korumalı ve geliştirmeliyiz. Aynı zamanda Türkçe'mizi güzel kullanmaya özen göstermeliyiz.

Bizi bir toplum olarak bir arada tutan değerlerin başında tarihimiz gelir. Ortak tarih insanları kaynaştırır ve benzer idealler etrafında kenetlenmeyi sağlar. Milli kültürü güçlü bir toplumun tarih bilinci ve bilgisi yüksektir.

Demek ki dilimizi ve tarihimizi iyi öğrenmek ve ona sahip çıkmak milli kültürümüzü korumak için yapabileceğimiz en önemli şeylerin başında gelir.

Dikkat edilirse Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar kurmuş ve bu kurumların çalışmalarıyla yakından ilgilenmiştir. Bunun ana nedeni ortak değerlere sahip bir toplum inşa etme çabasıdır. Çünkü tarih sahnesine çıkan yeni devletin ayakta kalması ancak kendini tanımak ve bir millet olma bilincini ayakta tutmakla mümkün olabilecektir.

Kendi değerlerini tanımakla birlikte evrensel dünyaya ait değerleri de bilmek dünya içerisindeki konumunu ve önemini kavramak açısından yine önemli olacaktır. Bu nedenle kendimizi yaşadığımız dünya ile birlikte görmek ve değerlendirmek zorundayız. Ancak bunu diğer toplumları taklit ederek değil, onlarla yarışarak ve kendimizi geliştirerek yapmalıyız.


Etiketler:
 • bilgi    
 • Yorumlar
  Yorum Yap