Rakam Nedir?

05.11.2018 - 04:55

Bu yazımızda sizlere sürekli sorulan "rakam nedir","sayı ile rakam arasındaki fark nedir", "rakam kaç tanedir", "rakamlar kaçtan başlar" gibi soruların cevaplarını sunacak rakam konusunda bilmediklerinizi öğrenmenizi sağlayacağız.

Rakam nedir bilinmeden matematik tam anlaşılmaz. Çünkü matematik rakamlarla ifade edilmektedir. Bu nedenle aşağıda yazılanları dikkatli bir şekilde okumanızı öneririz.

Rakamın Tanımı

Rakam, sayıları yazmak için kullanılan imlerden her biridir. Yani bir sayıyı oluşturan sayı değerlerinin ortak adıdır. Örnekleyecek olursak 412 sayısında 3 rakam kullanılmış ve bu rakamlar 4, 1 ve 2 dir. Yine aynı şekilde 61043 sayısında 6,1,0,4 ve 3 olmak üzere toplam 5 rakam kullanılmıştır.

rakamlar

Rakamlar 0 ile başlayıp kullanılan sayı tabanının bir eksiğine kadar devam eden sayılar kümesidir. Günümüzde matematikte ondalık sayı sistemini kullandığımız için en küçük rakam 0 iken en büyük rakam ise 9 dur. Yani rakamlar 0 ile başlar ve 9 ile biter. Toplam rakam sayısı tabanın mutlak değerine eşittir. Onluk sayı sisteminde bu sebeple toplamda 10 rakam vardır. Rakamların tümü sırası ile aşağıda verilmiştir.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Rakam Hanesi Nedir?

Rakamlar tek haneden oluşur. Yani sayı hanelerinin her birine rakam denir. Onluk sayı siteminde rakamlar 0'dan 9'a kadar iken on altılık sayı sisteminde rakamlar 0'dan 15'e kadardır. Dikkat etmeniz gereken şey ise burada on altılık sayı sisteminde 15 rakam iken yine çift haneli olmayıp tek hanelidir ve başka bir işaretten oluşur.

Rakamların Özellikleri Nelerdir?

Rakamların özelliklerinin başlıcaları aşağıda verilmiştir.

 • Her rakam matematiksel bir işaretken her matematiksel işaret rakam değildir.
 • Her rakam bir doğal sayıdır ancak her doğal sayı rakam değildir. Doğal sayılar rakamları kapsar.
 • Her rakam bir tam sayıdır ancak her tam sayı rakam değil. Tam sayılar rakamları kapsar.
 • Rakamlar pozitif sayılardır. Negatif sayılar da rakamlardan oluşsa da rakamlar negatif değildir.
 • Rakamlar dünyanın her yerinde aynıdır.

Rakam ile Sayı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Matematikte değer bildiren ifadelere sayı denir. Sayılar özellikleri bakımından bir çok sınıflara ayrılmışlardır. Bunlardan bazıları; Tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayıları, karmaşık sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar, asal sayılar, kesirli sayılardır. Bu sayı çeşitlerini başka bir konuda ayrıca açıklayacağız.

Matematikte sayıları ifade etmede rakam kullanılır ancak sayılar sadece rakamla ifade edilmez. Örnek verecek olursa 3.2 bir sayı iken 3 ve 2 birer rakam, ortadaki "." işareti ise rakam harici bir imdir. Matematikte ayrıca π, e gibi sayılar da vardır. Sayılar rakamlardan oluşur ancak başka imlerde bulunabilir sayıların içinde. Yani sayılar rakamları kapsar.

Her rakam bir sayı iken her sayı bir rakamı ifade etmez.
 • Sayılar çift haneden oluşabilirken rakamlar sadece tek haneden oluşur.
 • Sayıların basamak değerleri ile sayı değerleri farklı olabilirken, rakamların basamak değerleri sayı değerlerine eşittir.
 • Sayılar negatif, kesirli, virgüllü, karmaşık olabilirken rakamlar pozitif, tam ve basittir.

Rakam olmayan sayılardan bazıları aşağıda verilmiştir.

π, e, -5, 2.1, ¾, 19, 72, √3

Etiketler:
 • matematik    
 • Yorumlar
  Yorum Yap