Kürk Yolu

01.07.2018 - 18:24

Kürk yolu çok önemli ticaret yollarından bir tanesidir. İpek yolu ve baharat yolu gibi kürk yolu da geçmişte ekonominin önemli araçlarından biri olmuştur. Bu yolla sağlanan ticaretle toplumlar arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler kurulmuştur.

Kürk yolu hakkında uzun şeyler yazılabilir ancak ilk amacımız genel bilgi edinmektir. Tarihte Çin başta olmak üzere doğu bir zenginlik kaynağı olarak var olmuştur. Bu zenginlikler çeşitli yollarla batıya doğru akmıştır.

Kürk yolu ipek yoluna paraleldir ancak daha kuzeyde yer alır. Karadeniz'in kuzeyine kadar gelen bu yol Çin'den başlar. Çin ülkesinde elde edilen çeşitli kürkler bu yolla batıya taşınmıştır. Kürk tarihin önemli zenginlik kaynaklarından biridir. Çin kürkü vaşak, tilki, sincap, kunduz, samur gibi çeşitli hayvanlardan elde edilmektedir.

Kürk Yolu Haritası

Kürk yolu hakkında bilgi sahibi olmanın en önemli aşamalarından biri harita üzerinden ona bakmaktır. Böylece kafamızda daha iyi canlandırabiliriz.

kürk yolu haritası

Yukarıdaki haritada kürk yolunun nasıl uzandığını görmekteyiz. İpek yoluna paralel bir şekilde ilerlemekte ancak daha soğuk bir bölgeden yani kuzeyden ilerlemektedir. Ural ve Altay dağlarından geçen kürk yolu Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya yayılmaktadır. Böylece Avrupa'nın çeşitli yerlerine doğu zenginliklerinden biri olan kürkler yayılmıştır.

Kürk Yolu ve Türkler

Türkler Orta Asya'da etkin rol üstlenmişlerdir. Bu etkinlik ekonomide de kendini göstermiştir. İpek yolunun en canlı olduğu dönemde Türk egemenliği söz konusudur. Göçebe yaşayan Türk toplulukları koşulları gereği ticarete adapte olmuşlardır. Aynı zamanda askeri açıdan da ticareti emniyet altına almışlardır.

Türkler kürk yolunu kullanmış ve buradaki ticaretten faydalanmışlardır. Ancak kürkün ana kaynağı Çin ülkesi olmuştur. Kürk yolunun Asya kıtasının kuzeyinden geçtiğini düşündüğümüzde Türklerin etkinliğini kolaylıkla tespit edebiliriz. Çünkü Asya'nın kuzeyi uzun süre Türk egemenliğinde kalmıştır.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap